Søk

 • Alle kategorier (5300)
 • Ansatt (746)
 • Nyhet (496)
 • Arrangement (246)
 • Tjenester (204)
  • Kort om oss


   Gjennom å finansiere prosjekter og heve kompetansen hos gründere og etablert næringsliv er vi med på å skape fremtidens arbeidsplasser.

   13.11.2018

  • Merkevaren Norge


   En nasjonal satsing for å øke eksport, få flere utenlandske investeringer og riktig besøkende til Norge, og tiltrekke oss talenter og kunnskap.

   15.11.2018

  • Mulighetsområder


   Mulighetsområdene er valgt ut fra en overordnet vurdering av samfunnets framtidige behov og norsk næringslivs naturlige fortrinn.

   29.11.2018

  • Vi har taushetsplikt


   Vi har lovbestemt taushetsplikt om forretningsmessige eller private forhold som vi blir kjent med i vårt arbeid.

   17.01.2019

  • Styret


   Styret i Innovasjon Norge for perioden 2018-2020.

   26.11.2018