Søk

 • Alle kategorier (4533)
 • Ansatt (768)
 • Nyhet (508)
 • Arrangement (477)
 • Tjenester (24)
  • Utbetaling og rapportering


   Hvis du oppnår finansiering fra Innovasjon Norge, vil du motta et tilbudsbrev med godkjent kostnadsgrunnlag og tildelt beløp. Det er viktig å lese dette brevet nøye. Prosjektet får en utbetalingsfrist...

   13.12.2018

  • Avslag og klagerett


   En del søknader om finansiering i Innovasjon Norge får avslag. Når søknader om tilskudd ikke når opp, er det basert på en helhetsvurdering. Vi får langt flere søknader hvert år enn det vi har midler t...

   13.12.2018

  • Rådgivende panel


   Innovasjon Norge gjennomfører rådgivende panel i forbindelse med store og krevende søknader om tilskudd. Panelet skal gi råd til både søker og Innovasjon Norge om videre arbeid med prosjektet.

   04.12.2018

  • Berlevåg


   Omstillingsperiode 2009-2014. Berlevåg var preget av fraflytting og et ensidig næringsliv i endring. Målet var 20 nye arbeidsplasser og befolkningsøkning.

   26.09.2016

  • Indre Fosen


   Omstillingsperiode 2017-2023. Indre Fosen er preget av nedleggelse av hjørnesteinsbedriften i Rissa og rehabiliteringssenteret som har ført til økende arbeidsledighet. Målet er å sikre eksisterende ar...

   29.05.2018

  • SMB-utvikling: Forprosjektet


   Forprosjektet er analysefasen i SMB-utvikling. Analysen skal vurdere deltakerbedriftenes markedsposisjon og forutsetninger for vekst, deres interne kompetanse og kapasitet og eiernes langsiktighet og ...

   19.09.2016

  • SMB-utvikling: Forstudien


   I forstudien kartlegger prosjektleder vekstpotensialet og innsatsviljen til potensielle deltakerbedrifter og anbefaler hvilke bedrifter som bør få tilbud om å delta i forprosjektet.

   19.09.2016