Søk

 • Alle kategorier (4533)
 • Ansatt (768)
 • Nyhet (508)
 • Arrangement (477)
 • Tjenester (24)
  • Dyrøy


   Omstillingsperiode 2017-2020. Etter treårsperioden vil Troms fylkeskommune evaluere om omstillingsstatusen skal forlenges i tre nye år. Dyrøy er preget av nedgang i sysselsetting og negativ befolkning...

   29.05.2018

  • Eigersund


   Omstillingsperiode 2018-2023. Oppgaven er å redusere arbeidsledighet etter konjunkturnedgang. Målet er å bidra til å skape 120-130 nye lønnsomme arbeidsplasser og stimulere eksisterende næringsliv.

   29.05.2018

  • Porsanger


   Omstillingsperiode 2009-2015. Porsanger var preget av omlegging av Forsvaret og synkende folketall. Målet var 15 nye varige arbeidsplasser hvert år og sikring av like mange.

   26.09.2016

  • Kragerø


   Omstillingsperiode 2017-2022. Kragerø har slitt med nedleggelser av industriarbeidsplasser og sykehustjenester, samt negativ befolkningsvekst og svake prognoser. Målet med omstillingsprosjektet er å s...

   29.05.2018

  • Tinn


   Omstillingsperiode 2015-2020. Tinn kommune var preget av nedleggelser og flytting av sykehustjenester. Målet er 100 nye arbeidsplasser.

   26.09.2016

  • Lierne


   Omstillingsperiode 2015-2021. Lierne har utfordringer med nedleggelse av hjørnesteinsbedrift, og nedgang i sysselsetting. Målet er å skape arbeidsplasser og bygge nettverk i kommunen.

   22.09.2016

  • Fandenivoldske Lierne


   Snøen ligg som eit lunt teppe over det urnorske, frosne landskapet i Nord-Trøndelag. Austover frå E6 går riksveg 74 langs nasjonalparkar, elgtråkk og bjørnehi. Hjula trillar på vinterføre, og det blir...

   07.04.2017

  • Eksporten i april 2018


   Når månedene mars og april i fjor og i år sammenlignes, gjør påska at det i år er nedgang i mars og stor økning i april. Perioden januar – april gir derimot et godt bilde av utviklingen og denne viser...

   24.05.2018

  • Eksporten i mai 2018


   Samlet eksport preges nå av at olje, gass og raffinerte produkter har steget betydelig i pris, og dette løfter verdien av samlet eksport.

   21.06.2018

  • Eksporten i juli 2018


   Samlet vareeksport var i juli hele 26 prosent høyere enn i juli i fjor. Økningen skyldes høyere priser på olje og gass.

   27.08.2018