Søk

 • Alle kategorier (4173)
 • Ansatt (762)
 • Nyhet (498)
 • Arrangement (361)
 • Tjenester (16)
  • Industriell tingenes internett og kunstig intelligens


   Industriell tingenes internett (IoT) og kunstig intelligens (AI) er en revolusjon som er banebrytende når det gjelder de mangeårige verdikjedene i industrien. Den britiske regjeringen øker finansierin...

   10.03.2019

  • Nå en internasjonal helseindustri i Storbritannia


   Storbritannias egen helseindustri omfatter nær 40 prosent av europeiske børsnoterte biotekbedrifter og ca. 30 prosent av sektoren i sin helhet. Ser du etter nye markedsmuligheter kan vi hjelpe deg i e...

   14.12.2017

  • Innta Europas ledende IKT-marked


   Ser du etter nye markedsmuligheter innen voksende IKT områder? Vi åpner dører for norske bedrifter i et ledende europeisk IKT marked.

   14.12.2017

  • Veilederrollen


   Det finnes ingen fasit på hva som er en god veileder – gründere har ulik bakgrunn og forutsetninger og dermed ulike behov. Hvordan du som veileder best kan bidra, varierer dermed også.

   02.01.2017

  • Rollefordeling


   En god rollefordeling mellom kommunenes førstelinje og Innovasjon Norge vil bidra til at vi sammen bruker ressursene mer effektivt.

   02.01.2017

  • Coachende tilnærming


   Som veileder har du ulike «hatter» å ha på; veileder, rådgiver og coach. Det er gründer som eier prosjektet og må ta de viktige avgjørelsene, og hvilken «hatt» som passer best til enhver tid, må du vu...

   02.01.2017