Søk

 • Alle kategorier (4171)
 • Ansatt (761)
 • Nyhet (498)
 • Arrangement (359)
 • Tjenester (16)
  • Produktkrav


   Standarder Østerrike er fullt medlem av ISO og CEN. Østerrikes nasjonale standard organisasjon Austrian Standards Institute (ASI). Immaterielle rettigheter Østerrike er medlem av EPO (European Patent ...

   05.02.2018

  • Forsvarsindustri: De store selskapene er din døråpner


   Polen fortsetter å modernisere sitt forsvar og er ett av få land som har økt sine forsvarsutgifter de senere år. Norge og Polen har inngått en avtale om samarbeid på teknologioverføring og forsvarsmat...

   11.12.2017

  • Import- og handelsforhold


   Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Endringer i lovsystemet blir gradvis introdusert på grunn av en bred demokratiseringsprosess i landet.

   19.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner.  Kredittinformasjon Det er lovpålagt å innlevere årsregnskap i Polen. Betalingsanmerkinger er offentlige. Åpen regning Forekommer og fungerer bra (14-60 dager)...

   19.01.2018

  • Produktkrav


   Standarder Polen er fullt medlem av ISO og CEN. Polens nasjonale standard organisasjon er Polish Committee for Standardization. Immaterielle rettigheter Polen er medlem av EPO (European Patent Office)...

   19.01.2018