Søk

 • Alle kategorier (5305)
 • Ansatt (746)
 • Nyhet (496)
 • Arrangement (247)
 • Tjenester (204)
  • Er offentlig data den nye oljen?


   Altinn tilgjengeliggjør store mengder offentlige data under Oslo Innovation Week som starter i dag. I samarbeid med Innovasjon Norge arrangerer portalen en design jam der innovatører konkurrerer om å ...

   17.10.2016

  • Norske bedrifter kan tjene på internasjonalt avfall


   Økende avfallsmengder gir globale klimautfordringer – men også inntektsmuligheter for selskaper spesialisert på avfallshåndtering og avfallsforebygging. I en ny rapport gir Innovasjon Norge, i samarbe...

   14.10.2016

  • Stor interesse for PILOT-E


   Næringslivet har mobilisert for å utvikle ambisiøse, nyskapende løsninger for utslippsfri sjøtransport - hele 15 konsortier med næringsaktører i førersetet har søkt om finansiering fra PILOT-E.

   13.10.2016

  • Et grønnere, innovativt Sør-Afrika gir muligheter


   Det arrangeres for første gang South Africa - Norway  Science Week, fra 31. oktober til 4. november, i Pretoria og Cape Town. Hovedtema på konferansen er å utforske mulighetene for samarbeid innen for...

   06.10.2016

  • Nye tilskuddsordninger fra Norad


   Norad og Innovasjon Norge fortsetter det gode samarbeidet til fordel for norsk næringsliv. Planlegger din bedrift aktiviteter i utviklingsland? Da kan disse nye støtteordningene fra Norad være noe for...

   06.10.2016

  • Iran: Potensialet er enormt og interessen sterk


   Det er konklusjonen etter den første dagen på næringslivets besøk i Iran sammen med fiskeriminister Per Sandberg. 62 norske bedrifter er med, og flere av dem er i ferd med å finne seg nye partnere i I...

   29.09.2016

  • Et forprosjekt nå kan gi stort prosjekt i fremtiden


   Har dere en god idé til noe som kan bidra til verdiskaping i virksomheten? Biobaserte bedrifter som ønsker å søke forprosjektmidler øremerket nyskapende bionæringer bør merke seg fristen som er 12. ok...

   13.09.2016

  • Aktører og roller i omstillingsprosessen


   Det er mange aktører involvert i omstillingsarbeidet i omstillingsområdet. Det er viktig at roller og ansvar avklares tidlig i perioden. Uavklarte ansvarsforhold hemmer fremdriften.

   22.09.2016