Søk

 • Alle kategorier (5300)
 • Ansatt (746)
 • Nyhet (496)
 • Arrangement (246)
 • Tjenester (204)
  • Forvaltere


   Oversikt over forvaltere av presåkornkapital

   13.08.2018

  • Kriterier for investering


   Det skal investeres i norskregistrerte foretak og innebære økonomisk aktivitet i Norge. Selskapet det investeres i skal ved investeringen være yngre enn fem år regnet fra registreringsdatoen i Enhetsr...

   17.08.2016

  • FAQ


   Minst 50 % av matchingkapitalen skal komme uavhengige investorer. Hva er en uavhengig investor? Som uavhengig investor regnes investorer som ikke er ansatt eller gründer i selskapet Kan fond regnes so...

   17.08.2016

  • Roller


   Innovasjon Norge tildeler en låneramme til TTOer, Inkubatorer og forretningsenglenettverk. Disse investerer kapitalen som egenkapital eller konvertible lån i bedrifter og skal være eiere/ha rett til e...

   17.08.2016

  • Kontakt oss


   Ta gjerne direkte kontakt med oss for å diskutere programmet og prosjektet før dere søker. Vi vil være behjelpelig både med å finne ut om prosjektet kvalifiserer til støtte og om dette i så fall er ri...

   12.07.2016

  • InnovFin Midcap Growth Finance


   Skal forbedre finansieringstilgangen for primært større innovative selskaper (inntil 3.000 ansatte), men er også tilgjengelig for SMB-er og større mellomstore selskaper. Instrumentet tilbyr prioritets...

   01.07.2014

  • InnovFin Advisory


   Tilbyr rådgivningstjenester til større prosjekter med omfattende og langsiktige kapitalbehov. Målet er å hjelpe aktørene med å øke deres muligheter for banklån og investeringer. Tjenestene omfatter og...

   01.07.2014

  • InnovFin SME Venture Capital


   Skal forbedre tilgangen til risikokapital for tidligfaseforskning og innovasjonsdrevne SMB-er og større mellomstore selskaper.<!--?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:off...

   01.07.2014

  • Direkte lån for bedrifter og prosjekter


   InnovFin MidCap Growth Finance Skal styrke finansieringstilgangen for primært større innovative selskaper (inntil 3.000 ansatte), men er også tilgjengelig for SMB-er og større mellomstore selskaper. I...

   19.10.2015