Søk

 • Alle kategorier (7966)
 • Ansatt (732)
 • Nyhet (485)
 • Arrangement (299)
 • Tjenester (221)
  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen. Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet elle...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i fire eksemplarer på engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se fakturainnhold for detaljert ove...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid containerskip Oslo-Monrovia 20-25 dager. Relativt få skipsanløp i forhold til andre nasjonale hovedhavner. Meget problematiske innenlandske transportforhold. U...

   01.06.2012

  • Adresser


   Liberias representasjon i Norge: Liberia har ingen representasjon i Norge, men ambassade i Berlin: Embassy of the Republic of Liberia Kurfürstenstrasse 84, DE-10787 Berlin Telefon: + 49 30 263 911 94 ...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner 11. mars 2011 ble det vedtatt forskrift om sanksjoner mot Libya, jf. Sikkerhetsrådets resolusjon 1970 (2011) og EUs rådsbeslutning 2011/137/FUSP. Det er...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Standarder Libya er fullt medlem av International Organization for Standards, ISO. Merking av varer Import av varer som er slik merket at det kan føre til misforståelser når d...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Ingen kjente medlemskap. Importavgifter I tillegg til eventuell toll, skal visse skatter og avgifter betales ved inn...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Vær oppmerksom på at det kan framkomme krav om at flere eller alle handelsdokumentene må være på arabisk. Faktura Ingen spesiell formular...

   01.06.2012

  • Adresser


   Libyas representasjon i Norge Libya har ingen representasjon i Norge. For diplomatiske forbindelser kontakt ambassaden i Stockholm. For konsulære henvendelser kontakt ambassaden i København. Stockholm...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Observatør World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Me...

   01.06.2012