Søk

 • Alle kategorier (4533)
 • Ansatt (768)
 • Nyhet (508)
 • Arrangement (477)
 • Tjenester (24)
  • Produktkrav


   Der er spesielle krav til visse produkter. Det er derfor viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste endringer. Dette gjelder blant annet for farmasøytiske produkter, medisiner, ak...

   26.03.2018

  • Produktkrav


   Standarder Nederland er fullt medlem av ISO og CEN. Nederlands nasjonale standard organisasjon Nederlands Normalisatie-instituut. Immaterielle rettigheter Nederland er medlem av EPO (European Patent O...

   19.01.2018

  • Produktkrav


   Standarder Østerrike er fullt medlem av ISO og CEN. Østerrikes nasjonale standard organisasjon Austrian Standards Institute (ASI). Immaterielle rettigheter Østerrike er medlem av EPO (European Patent ...

   05.02.2018

  • Forsvarsindustri: De store selskapene er din døråpner


   Polen fortsetter å modernisere sitt forsvar og er ett av få land som har økt sine forsvarsutgifter de senere år. Norge og Polen har inngått en avtale om samarbeid på teknologioverføring og forsvarsmat...

   11.12.2017