Søk

 • Alle kategorier (5300)
 • Ansatt (746)
 • Nyhet (496)
 • Arrangement (246)
 • Tjenester (204)
  • Norkart


   Teknologibedriften Norkart utvikler og leverer data som skal hjelpe kommunene med å levere offentlige tjenester på en rimeligere og mer effektiv måte. Innovasjon Norge har bidratt til to ambisiøse pro...

   07.03.2018

  • Ocean Sun


   Ocean Sun har utviklet en kostnadseffektiv løsning som gjør det mulig å plassere solcellemoduler på havoverflaten. Teknologien kan løse dagens utfordringer rundt solenergi og plassbegrensninger.

   07.03.2018

  • Optoscale


   Optoscale har utviklet produktet BioScope, et måleverktøy som kan estimere vekten av fisken mens den svømmer fritt forbi.

   07.03.2018

  • Fordypningskurs i eksportregler


   ​Har du tilstrekkelig innsikt i eksportregler for å satse internasjonalt? Vi gjør et dypdykk i enkeltemner innen eksportregler og internasjonal handel, og gir deg nyttige verktøy for en tryggere ekspo...

   03.12.2018

  • Bolig på gårdsbruk


   Trenger du ny eller utbedret bolig på gården? Vi kan tilby lån til å gjennomføre investeringen.

   06.12.2018

  • Reindriftsbasert vekst og verdiskaping


   Ønsker du å øke verdiskapingen i reinkjøttproduksjonen? Vi kan gi deg tilskudd til bedriftsutvikling og kompetanse- og markedsføringstiltak.

   29.11.2018

  • Tradisjonelt landbruk


   Skal du investere i driftsbygning, kjøpe eiendom eller tilleggsareal? Kanskje trenger du å foreta mindre investeringer i forbindelse med generasjonsskifte på gården? Vi kan hjelpe deg med finansiering...

   16.11.2018

  • Hvordan lykkes på nett 2.0


   For bedrifter har satsingen på nett vært preget av at vi er inne i en lærings- og modningfase med mye prøving og feiling. Nå er tiden for å sette tiltakene en jobber med i system og få mer ut av tid o...

   22.11.2018