Søk

 • Alle kategorier (5187)
 • Ansatt (728)
 • Nyhet (487)
 • Arrangement (344)
 • Tjenester (221)
  • Viktigheten av korrekt emballering


   Manglende eller feilaktig emballering av eksportvarer er et økende problem i fraktindustrien. Mens skip blir større, og frakten blir mer verdifull, er problemet med feilaktig emballering nå kommet for...

   04.04.2014

  • Manglende utvikling av godstrafikk på bane og sjø?


   Etter mange år med lovnader om satsing på alternative transportformer for vei, ser vi at biltransporten på norske veier er økende. Samtidig er godsframføring på bane og sjø synkende.  I Nasjonal Trans...

   22.11.2013

  • Shortsea shipping - et bedre transportalternativ


   Tysklands veier som Europas trafikknutepunkt er allerede overbelastet, og kan i verste fall føre til en kollaps. Dagens køer fører til dårligere livskvalitet, skader miljøet og er ødeleggende for Euro...

   03.06.2013

  • Søker fornybar energi


   Sør-Afrika og resten av kontinentet er avhengig av tilgang til energi og rent drikkevann. Etterspørselen etter energi og rent vann er større enn produksjonskapasiteten, og i tillegg i sterk vekst.

   18.12.2017

  • IKT - ta del i den kraftige veksten


   IKT er blant de raskeste voksende sektorene i Sør-Afrika med en markedsverdi på 60 milliarder ZAR (36 milliarder NOK) som er ventet å dobles innen år 2016.

   18.12.2017

  • Olje og gass: Et satsningsområde


   Oljeindustrien i Afrika har i dag ti prosent av verdens samlede oljeproduksjon og er stadig økende.  Leteaktiviteten øker både i Sør-Afrika og utenfor kontinentet, og har bidratt til den sterke vekste...

   18.12.2017

  • Hvorfor Sør-Afrika?


   Sør-Afrika har den største økonomien i Afrika, og står for en tredel av det totale bruttonasjonalproduktet for Afrika sør for Sahara. Landet har til tross for store forskjeller mellom fattig og rik, e...

   18.12.2017