Søk

 • Alle kategorier (4533)
 • Ansatt (768)
 • Nyhet (508)
 • Arrangement (477)
 • Tjenester (24)
  • Produktkrav


   For visse typer varer gjelder spesielle lover og forskrifter. Det er derfor viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste endringer. Dette gjelder blant annet følgende: - olje- og as...

   08.02.2018

  • Transport- og tollforhold


   Transittid med containerskip Oslo - hovedhavn i Kongo er 30-35 dager. Kun en liten del av veinettet er asfaltert (2,794 km av totalt 153,497 km). I regntiden kan det være ekstremt vanskelig å ta seg f...

   08.02.2018

  • Fakta


   Republic of the Congo   Landkode: CG Landrisiko: Risikogruppe 6. Tendens: Stabil.  Hovedstad: Brazzaville Korrupsjonsindeks (CPI): 19 (2018). Tendens: Negativ. Tidssone: GMT + 1 timer   Arbeidsuke: Ma...

   08.02.2018

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner Korrupsjon er veldig utbredt og det anbefales sterkt å benytte seg av betlingssirking. Opprinnelsesprodukter fra Frankrike og andre EU land kan innføres under en "automatisk lisens...

   08.02.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Handelsfaktura utstedes i fire orginaler på fransk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Fakturaen må ikke inneholde rettelser eller overstrykninger. Følgende erklæring må skrives på faktura...

   08.02.2018

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner Import kan kun foretas av kuwaitiske borgere og bedrifter som er registrert hos Handelsdepartementet. De må ha en generell importlisens. Utenlandske bedrifter må kontakte agent og ...

   08.02.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Åpen regning Forekommer, vanlig kredittid 90 dager.  Dokumentinkasso Forekommer Remburs Vanlig, anbefales. Bør være bekreftet og ugjenkallelig. Mulighet for kr...

   08.02.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Handelsfaktura utstedes i minst seks eksemplarer på arabisk eller engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Underskrift påført ved faksimile er ikke tillatt. Før forsendelse må fakturaen...

   08.02.2018