Søk

 • Alle kategorier (4533)
 • Ansatt (768)
 • Nyhet (508)
 • Arrangement (477)
 • Tjenester (24)
  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner for de fleste varetransaksjoner. Åpen regning Forekommer sjeldent. Dokumentinkasso Forekommer sjeldent. Remburs Anbefales. Spør egen bank for ytterligere opplys...

   31.01.2018

  • Eksportkrav ut av Norge


   Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. I lys av den nåværende situasjonen, har Utenriksdepartementet besluttet at det ikke skal gis nye lisenser for eksport av forsvarsmateriell eller flerbruksvarer t...

   22.01.2018

  • Produktkrav


   Enkelte varer er underlagt spesiell lovgivning.  Dette gjelder blant annet for medisinske og farmasøytiske produkter som skal være registrert hos saudiarabiske myndigheter. Det er innført regler og kr...

   22.01.2018

  • Søker fornybar energi


   Sør-Afrika og resten av kontinentet er avhengig av tilgang til energi. Videre er etterspørselen etter energi større enn produksjonskapasiteten, og i tillegg er etterspørselen i sterk vekst.

   18.12.2017

  • IKT - ta del i den kraftige veksten


   IKT er blant de raskeste voksende sektorene i Sør-Afrika med en markedsverdi på 204 milliarder ZAR (120 milliarder NOK). Dette omfatter mobiltelefoni, bredbånd og posttjenester.

   18.12.2017

  • Hvorfor Sør-Afrika?


   Sør-Afrika har den største økonomien i Afrika, og står for en tredel av det totale bruttonasjonalproduktet for Afrika sør for Sahara.

   18.12.2017

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Sør-Afrika har valutaregulering. Valutatildelingen skjer gjennom den autoriserte banken (South African Reserve Bank-SARB). Det er ingen restriksjoner på utelandsk valuta så lenge d...

   22.01.2018