Søk

 • Alle kategorier (4174)
 • Ansatt (763)
 • Nyhet (498)
 • Arrangement (360)
 • Tjenester (16)

  • Seniorrådgiver

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner Import kan kun foretas av kuwaitiske borgere og bedrifter som er registrert hos Handelsdepartementet. De må ha en generell importlisens. Utenlandske bedrifter må kontakte agent og ...

   08.02.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Åpen regning Forekommer, vanlig kredittid 90 dager.  Dokumentinkasso Forekommer Remburs Vanlig, anbefales. Bør være bekreftet og ugjenkallelig. Mulighet for kr...

   08.02.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Handelsfaktura utstedes i minst seks eksemplarer på arabisk eller engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Underskrift påført ved faksimile er ikke tillatt. Før forsendelse må fakturaen...

   08.02.2018

  • Fakta


   The Lebanese Republic   Landkode: LB Landrisiko: Risikogruppe 7. Tendens: Stabil.  Hovedstad: Beirut Korrupsjonsindeks (CPI): 28 (2018). Tendens: Stabil. Tidssone: GMT + 2 timer   Arbeidsuke: Mandag -...

   05.02.2018

  • Produktkrav


   Standarder Marokko er fullt medlem av ISO. Marokkos nasjonale standard organisasjon er Institut Marocain de Normalisation. Immaterielle rettigheter Marokko er med i World Intellectual Property Organis...

   22.01.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Ingen spesielle krav til formular. Fakturaen bør skrives ut på fransk i minst fire eksemplarer. Hvis aktuelt angis innførselslisensens nummer. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Hvis faktu...

   22.01.2018

  • Eksportkrav


   Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder.

   22.01.2018