Søk

 • Alle kategorier (4533)
 • Ansatt (768)
 • Nyhet (508)
 • Arrangement (477)
 • Tjenester (24)
  • Produktkrav


   Der er spesielle krav til visse produkter. Det er derfor viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste endringer. Dette gjelder blant annet for farmasøytiske produkter, medisiner, ak...

   26.03.2018

  • Maritim næring


   As Norway, Germany is a strong maritime nation and offers several opportunities for Norwegian maritime companies and suppliers. The following information is based on the strategic paper "Maritime Agen...

   29.03.2019

  • Forsvar


   En ny sikkerhetssituasjon har i mange områder ført til en re-evaluering av forsvarsbehov. Land verden over øker derfor investeringene i forsvar og sikkerhetsteknologi for å opprettholde, fornye eller ...

   18.03.2019

  • Kreative industrier


   Kreative industrier omfatter næringer basert på kultur, håndverk, design, arkitektur, mote, film og musikk, programvare etc. og har et stort potensial for vekst.

   18.03.2019

  • Industri 4.0


   Sør-Tyskland er tradisjonelt en sterk europeisk industriregion med verdensledende bedrifter i ulike sektorer. For de fleste industrier har digitalisering, som konkret innebærer utvikling og implemente...

   18.03.2019

  • Fakta


   The Federal Republic of Germany   Landkode: DE Landrisiko: Risikogruppe 0. Tendens: Stabil. Hovedstad: Berlin Korrupsjonsindeks (CPI): 80 (2018). Tendens: Negativ. Tidssone: GMT + 1   Arbeidsuke: Mand...

   19.01.2018

  • Betalingsforhold


   Kredittinformasjon Kredittinformasjon er sjelden tilgjengelig på andre selskap enn AG (AG er forkortelse for Aktiengesellschaft). Dette gjør det vanskelig å gjøre økonomiske vurderinger av bedriftene....

   19.01.2018

  • Produktkrav


   Standarder Tyskland er fullt medlem av ISO og CEN. Tysklands nasjonale standard organisasjon er DIN. Immaterielle rettigheter Tyskland er medlem av EPO (European Patent Office) og World Intellectual P...

   19.01.2018