Søk

 • Alle kategorier (5188)
 • Ansatt (729)
 • Nyhet (487)
 • Arrangement (343)
 • Tjenester (221)
  • Hvordan forholder jeg meg til MVA (merverdiavgift)?


   Innovasjon Norge kan ikke finansiere midlertidige kapitalutlegg som merverdiavgift (MVA). MVA kan dermed ikke godkjennes som en del av grunnlaget for tilskuddet. Til informasjon så godkjennes det frad...

   13.07.2016

  • Hvordan dokumentere markedsaksept?


   Markedsaksept kan dokumenteres ved for eksempel å vise til konkrete resultater fra markedsundersøkelser og kundeintervjuer, crowdfunding-kampanjer, eller ved å legge frem dokumentasjon på uttalelser e...

   13.07.2016

  • Slik lykkes du i Kina


   Hvordan når du verdens største forbrukergruppe? Innovasjon Norge inviterer til seminar i morgen om hvordan norske selskaper kan gjøre suksess i Kina.

   18.10.2016

  • Er offentlig data den nye oljen?


   Altinn tilgjengeliggjør store mengder offentlige data under Oslo Innovation Week som starter i dag. I samarbeid med Innovasjon Norge arrangerer portalen en design jam der innovatører konkurrerer om å ...

   17.10.2016

  • Norske bedrifter kan tjene på internasjonalt avfall


   Økende avfallsmengder gir globale klimautfordringer – men også inntektsmuligheter for selskaper spesialisert på avfallshåndtering og avfallsforebygging. I en ny rapport gir Innovasjon Norge, i samarbe...

   14.10.2016

  • Stor interesse for PILOT-E


   Næringslivet har mobilisert for å utvikle ambisiøse, nyskapende løsninger for utslippsfri sjøtransport - hele 15 konsortier med næringsaktører i førersetet har søkt om finansiering fra PILOT-E.

   13.10.2016

  • Et grønnere, innovativt Sør-Afrika gir muligheter


   Det arrangeres for første gang South Africa - Norway  Science Week, fra 31. oktober til 4. november, i Pretoria og Cape Town. Hovedtema på konferansen er å utforske mulighetene for samarbeid innen for...

   06.10.2016

  • Nye tilskuddsordninger fra Norad


   Norad og Innovasjon Norge fortsetter det gode samarbeidet til fordel for norsk næringsliv. Planlegger din bedrift aktiviteter i utviklingsland? Da kan disse nye støtteordningene fra Norad være noe for...

   06.10.2016

  • Iran: Potensialet er enormt og interessen sterk


   Det er konklusjonen etter den første dagen på næringslivets besøk i Iran sammen med fiskeriminister Per Sandberg. 62 norske bedrifter er med, og flere av dem er i ferd med å finne seg nye partnere i I...

   29.09.2016