Søk

 • Alle kategorier (5300)
 • Ansatt (746)
 • Nyhet (496)
 • Arrangement (246)
 • Tjenester (204)
  • Hvem skal søke og hvem får tilskudd?


   Det er leverandørbedriften som skal søke om støtte på vegne av hele prosjektet. Dette omfatter også samarbeidsavtalen mellom partene hvor også pilotkundens innsats og rolle i prosjektet er beskrevet. ...

   28.07.2016

  • Når kan man søke om tilskudd?


   Før du søker om tilskudd må din bedrift undersøke følgende: Har resultatet av prosjektet markedspotensial? Hvordan er produktet/tjenesten ny? Hva skiller løsningen fra andre? Hvem skal man samarbeide ...

   28.07.2016

  • Hva legger vi vekt på i søknadsprosessen?


   Hensikten med en innovasjonskontrakt er å bidra til å utvikle og styrke forretningsområder der Norge har gode forutsetninger for å lykkes internasjonalt. Samarbeidet skal føre til bedre nettverk og mi...

   28.07.2016

  • Hva er størrelsen på tilskuddet?


   Størrelsen på tilskudd vurderes fra sak til sak, avhengig av hva som er nødvendig for å realisere prosjektene i riktig omfang og tid. Vi spør derfor om støtten vil være utløsende for prosjektet. Med d...

   17.08.2016

  • Hva kan finansieres?


   Størrelsen på tilskuddet følger EØS-regelverket som opererer med tre kategorier av bedrifter: Små, mellomstore og store. Det kan gis tilskudd eller en kombinasjon av tilskudd og lån til delvis dekning...

   17.08.2016

  • Bør du beskytte ideen din?


   For alle bedrifter er det viktig å beskytte viktige konkurransefortrinn mot kopiering. Patent? Designregistrering? Hemmelighold? Hva er rett for deg i din situasjon og for din ide?

   11.10.2013

  • Slik beskytter du dine apps


   Hvordan sikrer du deg rettigheter til apps du har utviklet for smarttelefoner og nettbrett, slik at andre ikke kopierer deg?

   21.05.2013

  • Freedom to operate – handlingsrom


   Det patenteres stadig mer teknologi internasjonalt. Derfor har det blitt svært viktig å kartlegge bedriftens handlingsrom – det vil si hva du kan gjøre uten å krenke andres rettigheter.

   26.11.2012

  • Designregistrering


   Ved å designregistrere en løsning får du rettigheter til en konkret design i opptil 25 år.

   22.02.2012