Søk

 • Alle kategorier (7966)
 • Ansatt (732)
 • Nyhet (485)
 • Arrangement (299)
 • Tjenester (221)
  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves bare for noen få varesorter, hovedsaklig landbruksprodukter, som til gjengjeld er godt beskyttet. Importører må ha en tillatelse før innførsel ...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på tyskromersk rett.  Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av ...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Visse varer/varegrupper er underlagt særlig lovgivning eller regulativer: Matvarer og visse forbruksvarer som kan inneholde sunnhetskadelige stoffer Farmasøytiske produkter, m...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen eller Svetsisk tollvesen Frihandelsområder Sveits er medlem av EFTA. Liechtenstein er en suveren stat, og er medlem av EFTA og EØS-avtal...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. ECEs Invoice Layout Key anbefales. Bør skrives ut i minst tre eksemplarer på tysk, fransk elle...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Rhinen og innsjøene er viktige transportårer. Basel er største innenlandshavn. Meget velutbygget vei-og jernbanenett. Ved lastebiltransport innad i Sveits påløper betydel...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje Sveits har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandling av treem...

   01.06.2012

  • Markedsforhold


   Landrisiko  Risikogruppe 0, OECD. Tendens: Stabil. Korrupsjonsindeks Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 88 (2016). Tendens: Negativ.  

   13.05.2016

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på tyskromersk rett med innflytelse fra sedvanerett. Foreldelsesfrist  Ordinær foreldelsesfrist er 3 år. ...

   01.06.2012

  • Transport og logistikk


   Generelt om transportforhold. Godt utbygd vei-, jernbane- og kanalnett. Lastebiltransport dominerer forsendelsene Norge - Sverige. Tollflyplasser Göteborg, Luleå, Malmö, Norrköping, Stockholm og Visby...

   01.06.2012