Søk

 • Alle kategorier (5300)
 • Ansatt (746)
 • Nyhet (496)
 • Arrangement (246)
 • Tjenester (204)
  • Slik har Innovasjonskontrakter hjulpet andre


   Forsknings- og utviklingssamarbeid med innovasjonskontrakt har hjulpet mange bedrifter med å gjennomføre sine innovative prosjekter, og få sine produkter ut i markedet. Her er historiene om noen av de...

   09.05.2018

  • FAQ


   Hva er egentlig EØS-midlene? Norge betaler for å delta i EUs program- og byråsamarbeid og deltakelsen i Schengen-samarbeidet. I tillegg bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning i Europa gjennom ...

   29.06.2017

  • Forvaltere


   Oversikt over forvaltere av presåkornkapital

   13.08.2018

  • Kriterier for investering


   Det skal investeres i norskregistrerte foretak og innebære økonomisk aktivitet i Norge. Selskapet det investeres i skal ved investeringen være yngre enn fem år regnet fra registreringsdatoen i Enhetsr...

   17.08.2016

  • FAQ


   Minst 50 % av matchingkapitalen skal komme uavhengige investorer. Hva er en uavhengig investor? Som uavhengig investor regnes investorer som ikke er ansatt eller gründer i selskapet Kan fond regnes so...

   17.08.2016

  • Roller


   Innovasjon Norge tildeler en låneramme til TTOer, Inkubatorer og forretningsenglenettverk. Disse investerer kapitalen som egenkapital eller konvertible lån i bedrifter og skal være eiere/ha rett til e...

   17.08.2016

  • Kontakt oss


   Ta gjerne direkte kontakt med oss for å diskutere programmet og prosjektet før dere søker. Vi vil være behjelpelig både med å finne ut om prosjektet kvalifiserer til støtte og om dette i så fall er ri...

   12.07.2016