Søk

 • Alle kategorier (5188)
 • Ansatt (729)
 • Nyhet (487)
 • Arrangement (343)
 • Tjenester (221)
  • Årsrapport 2007


   Innovasjon Norges årlige kundeeffektundersøkelsene viser at 75 prosent av prosjektene våre øker lønnsomhet og konkurranseevne.

   28.03.2012

  • Årsrapport 2006


   Undersøkelser på effekten av Innovasjon Norges arbeid viser at 63 prosent av bedriftene som har mottatt bistand fra Innovasjon Norge mener at arbeidet i stor grad har ført til økt innovasjon.

   28.03.2012

  • Årsrapport 2003


   Fra og med 1. januar 2004 tok Innovasjon Norge over oppgavene til Norges Turistråd, Norges Eksportråd, Statens Veiledningskontor for Oppfinnere (SVO) og Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SN...

   28.03.2012

  • Hvordan foregår det?


   I praksis ledes og gjennomføres omdømmeprosjektet av en ekstern  konsulent som engasjeres til å være prosjektleder. Prosjektet skal  organiseres i faser i tråd med PLP. Tidsrammen for forstudiefasen e...

   20.09.2016

  • Hvem er verktøyet Omdømmebygging for?


   Innovasjon Norge tilbyr Omdømmebygging som et verktøy til  omstillingskommuner som opplever at de sliter med et svakt omdømme, som  gjør det vanskelig å snu negativ utvikling i kommunen/regionen. Med ...

   20.09.2016

  • Hvem er verktøyet for?


   Alle omstillingskommuner skal gjennomføre en programstatusvurdering i oktober/november hvert år av gjennomføringsfasen. Programstatusvurderingen skal hjelpe omstillingsorganisasjonen til å se og gjøre...

   20.09.2016

  • Sluttevalueringer, eksempler


   Erfaringer fra fem omstillingsprogrammer Evaluering Vestre Toten  Vestre Toten 2018 Flakstad 2017 Askvoll 2017 Ytre Namdal 2016 Hyllestad 2016 Porsanger 2015 Karlsøy 2015 Berlevåg 2014 Karmøy 2014 Gam...

   20.09.2016

  • Hva koster det?


   Behovet for konsulentassistanse estimeres til inntil 4 ukesverk, eller 150–200 000 kroner i honorarkostnader. I tillegg kommer reise- og diettkostnader etter statens regulativer. Kostnadene til slutte...

   20.09.2016

  • Hva er resultatet av en sluttevaluering?


   Den eksterne konsulenten som er engasjert til å lede og gjennomføre arbeidet med sluttevalueringen, skal også utarbeide en skriftlig rapport/evaluering etter mønsteret fra disposisjonen/ malen nedenfo...

   20.09.2016

  • Hvordan foregår en sluttevaluering?


   Sluttevalueringen gjennomføres i nært samarbeid med fylkeskommunen, men arbeidet med den ledes og evalueringen utarbeides av en ekstern konsulent, som omstillingsorganisasjonen engasjerer. Innovasjon ...

   20.09.2016