Søk

 • Alle kategorier (5300)
 • Ansatt (746)
 • Nyhet (496)
 • Arrangement (246)
 • Tjenester (204)
  • Lavrisikolån


   Målgruppe / hensikt : Bedriftsutvikling

   25.06.2014

  • Internasjonale messer


     Vi organiserer nasjonale paviljonger på de viktigste internasjonale fagmessene, som gir tyngde og troverdighet for deg som utstiller. Mens du konsentrerer deg om forretninger og nettverksbygging, ta...

   13.03.2018

  • Er dette noe for din bedrift?


   Tjenestene passer for norske bedrifter med vekstambisjoner, som har muligheter til å lykkes i internasjonal konkurranse.  I forkant av en leveranse vil vi ta en samtale med deg for å sikre at timingen...

   13.04.2011

  • Slik kontakter du oss:


   Ta kontakt med vårt kontor i ditt fylke. Her formidler vi kontakt med våre rådgivere i det aktuelle utenlandske markedet. Du kan også selv ta direkte kontakt med et av våre kontorer i utlandet for en ...

   13.04.2011

  • Klynger og bedriftsnettverk


   Vi hjelper deg med å knytte kontakter eller bygge nettverk.  Innovasjon foregår i økende grad i samspill mellom bedrifter, kunder, leverandører og kunnskapsmiljøer. La oss hjelpe deg med nettverk og k...

   18.11.2016

  • Kontaktpersoner for klynger og bedriftsnettverk


   Nasjonale kontaktpersoner Norwegian Innovation Clusters: Torunn Aass Taralrud, +47 951 55 613, torunn.aass.taralrud@innovasjonnorge.no Espen Warland, 22 00 28 80, espen.warland@innovasjonnorge.no Kris...

   20.05.2016