Søk

 • Alle kategorier (5187)
 • Ansatt (728)
 • Nyhet (487)
 • Arrangement (343)
 • Tjenester (221)
  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner Innførsel av våpen, ammunisjon og narkotika er forbudt. Legalisering og visering Ikke nødvendig. Forhåndsinspeksjon av varer De fleste varer er omfattet av en 'destination inspecti...

   12.02.2018

  • Produktkrav


   Farmasøytiske produkter må registreres i Togo. Standarder Togo er ikke medlem av ISO. Immaterielle rettigheter Togo er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO). Dette innebærer i prinsipp...

   12.02.2018

  • Fakta


   The Republic of Uganda   Landkode: UG Landrisiko: Risikogruppe 6. Tendens: Stabil Hovedstad: Kampala Korrupsjonsindeks (CPI): 25 (2016). Tendens: Stabil. Tidssone: GMT + 3 timer   Arbeidsuke: Mandag -...

   22.01.2018

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner Innførselslisens kreves for de fleste produkter med vareverdi over 2000USD og det kreves et (Pre- Verifications of Conformity-PVoC). Import av råmaterialer foretas av statlige orga...

   22.01.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Handelsfaktura utstedes i minst fire eksemplarer på engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Faksimileunderskrift er ikke tillatt. Opprinelsesbevis Kreves normalt ikke. Ved eventuelt fo...

   22.01.2018

  • Transport- og tollforholdold


   Mye av innførselen til Uganda går via Mombassa i Kenya eller Dar es Salam i Tanzania og med jernbane eller bil til Uganda. Både for forsendelser via Tanzania og innenlandsk via Lake Victoria er viktig...

   22.01.2018

  • Fakta


   Commonwealth of Australia   Landkode: AU Landrisiko: Risikogruppe 0. Tendens: Stabil. Hovedstad: Canberra Korrupsjonsindeks (CPI): 77 (2017). Tendens: Stabil. Tidssone:GMT 8-10 timer   Arbeidsuke: Man...

   22.01.2018

  • Import - og handelsforhold


   Importrestriksjoner Innførselslisens er vanligvis ikke nødvendig. Der innførselslisens kreves gjelder denne generelt for inntil 12 måneder. Det er innførselsforbud for truede dyre- og plantearter, vis...

   22.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Overvåkning av valutamarkedet gjøres av Reserve Bank of Australia. Overstiger det ekvivalente beløpet på utenlandsk valuta 10.000AUD er det meldeplikt. Dette er et tiltak Australsk...

   22.01.2018

  • Produktkrav


   Det er spesielle produktkrav til enkelte produktkategorier: Matvareprodukter: Omfattende bestemmelser i Australian Food Standard Code. Maskiner, aparater, o.l.: Omfattende sikkerhets- og kvalitetsbest...

   22.01.2018