Søk

 • Alle kategorier (5185)
 • Ansatt (728)
 • Nyhet (487)
 • Arrangement (341)
 • Tjenester (221)
  • Overnattingsstatistikk for september 2014


   Gjennom sommeren 2014 har norsk reiseliv gledet seg over svært hyggelige overnattingstall. Nå er resultatene for september her - som viser en total økning på åtte prosent.

   13.11.2014

  • Overnattingsstatistikk for juni 2014


   I juni var det 3.782.236 overnattinger ved kommersielle overnattingssteder. Det er seks prosent flere enn juni i fjor. Utenlandske gjestedøgn økte med åtte prosent, og norske med fem prosent.

   01.08.2014

  • Overnattingsstatistikk for april 2014


   I april var det 1 814 370 overnattinger ved kommersielle overnattingssteder. Det er syv prosent færre enn april 2013. Utenlandske gjestedøgn gikk tilbake med 12 prosent og norske med seks prosent. 80 ...

   10.06.2014

  • Overnattingsstatistikk for mars 2014


   I mars var det 2 028 324 overnattinger ved kommersielle overnattingssteder. Det er tre prosent færre enn i mars 2013. Nedgangen skyldes en nedgang fra hjemmemarkedet på seks prosent.

   07.05.2014

  • Overnattingsstatistikk for juni 2017


   SSBs overnattingsstatistikk viser at det var i underkant av 4 millioner gjestedøgn ved kommersielle overnattingssteder i juni. Det er en nedgang på én prosent, grunnet tre prosent færre norske gjested...

   18.08.2017

  • Overnattingsstatistikk for juli 2017


   SSBs overnattingstall viser at det var 6,2 millioner overnattinger ved kommersielle overnattingssteder i juli. Det er det samme volumet som i fjor, grunnet to prosent færre norske gjestedøgn. Utenland...

   08.09.2017

  • AidEx 2017


   15.11.2017-16.11.2017

   12.00

   Brüssel

   Norwegian pavilion at AidEx 2017