Søk

 • Alle kategorier (5305)
 • Ansatt (746)
 • Nyhet (496)
 • Arrangement (247)
 • Tjenester (204)
  • Eksportprogram


   Innovasjon Norge tilbyr skreddersydde eksportprogram innen utvalgte bransjer, som skal bidra med kunnskap og kapital i en tidsbegrenset periode. 

   12.09.2018

  • Bygg Bedrift


   Ønsker du å få kontroll på dine inntekter og utgifter? Bygg Bedrift er et kompetanseprogram for kreative bedrifter med ambisjoner.

   07.03.2017

  • Kvalifiserer din bedrift?


   I 2018 fikk Innovasjon Norge sitt andre oppdragsbrev fra Kulturdepartementet for å iverksette tiltak rettet mot bedrifter med vekstambisjoner og potensial innen kulturell og kreativ næring. Hva inngår...

   07.03.2017

  • Angel Challenge


   Er du investor eller bedriftseier og ønsker å lære mer om investering i kulturell og kreativ næring? Et aktivt og synlig investeringsmiljø er en vital del av et sterkt økosystem for gründere.

   14.03.2017

  • Planktonic AS


   Planktonic har lyktes med å utvikle et bedre naturlig startfôr for marint oppdrett. Det muliggjør både oppdrett av nye arter, økt sjømatproduksjon og mer effektiv ressursutnyttelse av fôrråvarene.

   08.03.2017

  • Globesar AS


   Det er et stort behov på verdensbasis å vite hvor store vannressursene er til enhver tid. Detaljert og kontinuerlig oversikt av tilgjengelige vannressurser er viktig for å kunne disponere og forvalte ...

   03.03.2017

  • Finnmarksløpet AS


   Finnmarksløpet er verdens nordligste trekkhundløp, og har vært arrangert hvert år siden 1981 med start og slutt i Alta. Løpet har gått fra å være et nisje arrangement for spesielt interesserte til en ...

   08.03.2017

  • Findmy AS


   Store tap på utmarkebeite for sauebonden Marit Mjøen Solem måtte gjøres noe med. Svaret ble en egenutviklet e-bjelle med innebygd GPS for å ha kontinuerlig oversikt over dyr på beite, også på steder d...

   03.03.2017