Søk

 • Alle kategorier (5185)
 • Ansatt (728)
 • Nyhet (487)
 • Arrangement (341)
 • Tjenester (221)
  • Søker fornybar energi


   Sør-Afrika og resten av kontinentet er avhengig av tilgang til energi og rent drikkevann. Etterspørselen etter energi og rent vann er større enn produksjonskapasiteten, og i tillegg i sterk vekst.

   18.12.2017

  • Produktkrav


   Standarder Marokko er fullt medlem av ISO. Marokkos nasjonale standard organisasjon er Institut Marocain de Normalisation. Immaterielle rettigheter Marokko er med i World Intellectual Property Organis...

   22.01.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Ingen spesielle krav til formular. Fakturaen bør skrives ut på fransk i minst fire eksemplarer. Hvis aktuelt angis innførselslisensens nummer. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Hvis faktu...

   22.01.2018

  • Eksportkrav


   Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder.

   22.01.2018

  • Eksportdokumenter


   All importører til Nigeria må ha "Form M" godkjent av en autorisert bank med enten påskriften "Valid for Forex" eller "Not Valid for Forex" avhengig av om det handles med nasjonal eller utenlandsk val...

   22.01.2018

  • Fakta


   Oman   Landkode: ON Landrisiko: Risikogruppe 4. Tendens: Negativ.  Hovedstad: Muscat Korrupsjonsindeks (CPI): 45 (2016). Tendens: Negativ. Tidssone: GMT + 4 timer   Arbeidsuke: Søndag - Torsdag Mynten...

   31.01.2018