Søk

 • Alle kategorier (5169)
 • Ansatt (724)
 • Nyhet (489)
 • Arrangement (259)
 • Tjenester (237)
  • Kurset inneholder:


   Kursene gjennomføres over ett døgn – fra lunsj til lunsj, og er en kombinasjon av forelesninger og praktiske øvelser med egen bedrift.

   31.03.2011

  • Les mer om kurset:


   Kurset varer fra lunsj til lunsj. Vi tilrettelegger innholdet ut fra deltakerne på det enkelte kurs.

   31.03.2011

  • Kursets fire trinn:


    KURSFORLØP• Boken - Det gode Vertskapet• Kursmodul 1 «Godt Vertskap»• Test og trening I egen bedrift• Kursmodul 2 - «Å skape en vertskapskultur» KURSMODUL 1: «Godt Vertskap» Introduksjon til det utvi...

   31.03.2011

  • InnovFin Large Projects


   Tar sikte på å forbedre finansieringstilgangen for forsknings- og innovasjonsprosjekter fra store selskaper og organisasjoner, herunder universiteter og forskningsinstitusjoner samt forsknings- og inn...

   01.07.2014

  • InnovFin Midcap Guarantee


   Tilbyr garantier og betingede lån på mellom EUR 7,5 mill. og EUR 50 mill. for å bedre finansieringstilgangen til større selskaper (inntil 3.000 ansatte).<!--?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schem...

   01.07.2014

  • InnovFin SME Guarantee


   Er en garantifasilitet som skal bedre lånetilgangen til innovative små- og mellomstore bedrifter og større mellomstore selskaper (inntil 499 ansatte).<!--?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-...

   01.07.2014

  • For mellomledd som banker og andre långivere


   InnovFin MidCap Guarantee Gjennom instrumentet kan EIB tilby garantier og kontragarantier for lånefinansiering på inntil EUR 50 millioner. Hensikten er å forbedre finansieringstilgangen for innovative...

   19.10.2015

  • Pilotordning: Vekstgaranti for norske banker


   Innovasjon Norges Vekstgaranti har til formål å styrke innovative eller raskt voksende små og mellomstore bedrifters  tilgang til bankfinansiering. Gjennom ordningen tilbyr Innovasjon Norge risikoavla...

   01.03.2017

  • Merkevarebygging - sunn mat fra land og hav


   Ønsker din bedrift å styrke sin merkevare? Vi ønsker å bidra til at norske bedrifter utvikler flere sterke konkurransedyktige merkevarer og satser på økt markedsorientering.

   16.06.2017