Søk

 • Alle kategorier (5185)
 • Ansatt (728)
 • Nyhet (487)
 • Arrangement (341)
 • Tjenester (221)
  • Internasjonalisering workshop - Drammen


   25.09.2018

   10.00-03.00

   Grønland 58, Papirbredden, 7.etg.

   Veien mot vekst i internasjonale markeder starter med gode forberedelser. Det handler om å forstå behovene og forutsetningene til dine nye kunder, hva slags konkurrenter du må forholde deg til, og hva...

  • Eksport og internasjonal vekst


   03.05.2018

   10.00-12.00

   Lokalene til Wood på Fokserød

   Har bedriften din ambisjoner om internasjonal vekst eller er dere allerede en eksportør? Har dere behov for å finansiere vekst og eksport, eller å sikre at dere får betalt? Da er denne samlingen noe f...

  • Landbruk og tilknytta verksemd


   Planlegg du å starte opp prosjekt innan tradisjonelt landbruk eller nye næringar? Under finn du informasjon om prioriteringar og retningslinjer for bygdeutviklingsmidlane i Sogn og Fjordane.

   25.08.2011

  • Skaff deg mentor


   Har du ambisjonar om langsiktig vekst? Er bedrifta i bedriftsutviklings- eller marknadsintroduksjonsfasen og er basert på ein unik forretningsidé? Mentortenesta er eit tilbod til deg som er dagleg lei...

   10.05.2011

  • Løyvingar


   Nedanfor følgjer oversikt over løyvingar frå Innovasjon Noreg Sogn og Fjordane. Det er kun dei positive finansieringsvedtaka som er offentlege. Avslaga er ikkje offentlege.

   31.03.2011

  • Standarder og IPR som konkurransestrategi


   18.04.2018

   10.00-12.00

   Statens hus, Prinsensgt. 1 (inngang Tinghusgt.), møterom Malvik (1 etg.)

   Hvordan sikrer du deg et konkurransefortrinn i innovasjonsprosesser?