Søk

 • Alle kategorier (5185)
 • Ansatt (728)
 • Nyhet (487)
 • Arrangement (341)
 • Tjenester (221)
  • TreSenteret


   Bakgrunnen til at foreningen TreSenteret i sin tid ble opprettet var de store utfordringene skog- og trenæringen stod overfor.

   06.10.2015

  • TreFokus AS


   TreFokus er et nasjonalt informasjonsselskap som dekker behovet for god og riktig treinformasjon, både hos profesjonelle aktører innen bygg og planlegging og hos forbrukere.

   06.10.2015

  • Verdens høyeste boligblokk i tre


   Treet i Bergen blir ved ferdigstillingen i 2015 verdens høyeste trehus. Bygningen bygges i 14 etasjer, med 62 leiligheter i ulike størrelse. Blokken er konstruert som 3 selvstendige bygg i 4 og 5 etas...

   06.10.2015

  • Verdens lengste trebru


   I 2013 startet man mulighetsstudier for å se om det var mulig å bygge den nye Mjøsbrua i tre. Mjøsbrua er planlagt å bli åtte ganger så lang som verdens lengste trebru i dag, Flisabrua.

   06.10.2015

  • Borkeplassen i Trondheim


   Da to gamle bygårder i tre fra 1840-tallet brant til grunnen i Trondheim sentrum i 2002, ble de erstattet med to bygårder med tilsvarende fasadelengde som de opprinnelige byggene, men med økt høyde.

   06.10.2015

  • K-bjelken


   K-bjelken er en laminert lettbjelke i nordisk gran eller furu som består av 48 mm fingerskjøttede flenser av styrkesortert virke og 17 mm innerlameller i yteved.

   06.10.2015

  • ISO3 trebindingsverk


   ISO3 er trebindingsverk med kjerne av isolasjonsskum. Produktet eliminerer kuldebroer i vegger og gjør at man kan bygge minst 5 cm tynnere vegg, noe som tilsvarer 4 kvadratmeter ekstra gulvareal i et ...

   06.10.2015

  • Norwegian Wood


   Norwegian Wood var et av de største prosjektene til Stavanger2008 - Europeisk kulturhovedstad. 

   06.10.2015

  • Kilden Teater og- Konserthus


   Kilden Teater- og Konserthus er Sørlandets nye landemerke. Bygget har fått stor innvirkning på den kulturelle identiteten til byen Kristiansand og til hele regionen. 

   06.10.2015