Søk

 • Alle kategorier (4808)
 • Ansatt (974)
 • Nyhet (515)
 • Arrangement (450)
 • Tjenester (31)
  • Eksportkrav ut av Norge


   Det foreligger en forskrift om særlige tiltak mot Hviterussland.  For mer informasjon kontakt UDs avdeling for Eksportkontroll.

   05.02.2018

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner Importlisens kreves for bla. legemidler, medisinsk utstyr, kjemiske plantevernmidler, veterinærprodukter, kino-/video- og andre fremviserapparater, industriavfall av forskjellig sl...

   05.02.2018

  • Transport- og tollforhold


   På grunn av sin beliggenhet som innlandsstat er vei- og jernbanetransport de vanligste transportformene ved forsendelser til Hviterussland. Jernbanetransport er relativt konkurransedyktig i Hviterussl...

   05.02.2018

  • Import- og handelsforhold


   Juridisk system Basert på engelsk angloamerikansk rett, men med vesentlige endringer innført med grunnlag i sedvanerett.

   19.01.2018

  • Fakta


   The Republic of Iceland   Landkode: IS Landrisiko: Risikogruppe 0. Tendens: Stabil.  Hovedstad: Reykjavik Korrupsjonsindeks (CPI): 76 (2017). Tendens: Negativ. Tidssone: GMT   Arbeidsuke: Mandag - Fre...

   18.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner når det gjelder import til Island. Ved eksport fra Island er det restriskjoner på eksportinntekter og kapitaltransaksjoner. Kredittinformasjon I følge lov skal ...

   18.01.2018

  • Produktkrav


   Spesielle krav til enkelte produkter. Næringsmidler: Spesielle regler mht. kvalitetsnormer, tilsetningsstoffer og merking. Medisinske og farmasøytiske produkter: må registreres på Island. Standarder I...

   18.01.2018