Søk

 • Alle kategorier (4808)
 • Ansatt (974)
 • Nyhet (515)
 • Arrangement (450)
 • Tjenester (31)
  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Kredittinformasjon Selskapenes årsberetning skal offentliggjøres innen 7 måneder. Derimot er nok mange selskap i praksis sene med å publisere. Register med bet...

   13.03.2018

  • Produktkrav


   Standarder Luxembourg er fullt medlem av ISO og CEN. Luxembourgs nasjonale standard organisasjon er The Institut Luxembourgeois de la Normalisation, de l'Accréditation, de la Sécurité et qualité des p...

   21.03.2018

  • Produktkrav


   Standarder Nederland er fullt medlem av ISO og CEN. Nederlands nasjonale standard organisasjon Nederlands Normalisatie-instituut. Immaterielle rettigheter Nederland er medlem av EPO (European Patent O...

   19.01.2018

  • Produktkrav


   Standarder Østerrike er fullt medlem av ISO og CEN. Østerrikes nasjonale standard organisasjon Austrian Standards Institute (ASI). Immaterielle rettigheter Østerrike er medlem av EPO (European Patent ...

   05.02.2018