Søk

 • Alle kategorier (4171)
 • Ansatt (761)
 • Nyhet (498)
 • Arrangement (359)
 • Tjenester (16)
  • Dokumentinkasso


   Dokumentinkasso (Cash Against Documents) er en betalingsform hvor kjøpers bank utleverer dokumenter til kjøper mot betaling eller aksept av veksel etter oppdrag fra selger.

   28.11.2018

  • Remburs


   Remburs (Letter of Credit) er nok det mest allsidige og sikreste betalingsinstrumentet I internasjonal handel.

   28.11.2018

  • Kredittforsikring


   Kredittforsikring dekker kommersiell risiko (manglende betalingsevne og betalings uvilje) og land(politisk) risiko.

   28.11.2018

  • Åpen regning


   Utbetalinger skjer nesten utelukkende via S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), som er et internasjonalt datanettverk for finansielle transaksjoner og kommunikasjon...

   28.11.2018

  • Andre måter å sikre kontrakten


   Sen betaling føre til tap av renter, og forsinkelsesrente er normalt en kompensasjon for dette. Det er viktig å være oppmerksom på at dette ikke er mulig å kreve i alle land, og det er derfor viktig å...

   28.11.2018

  • Distansehandel


   Hva skiller netthandel fra direkte handel gjennom en butikk?

   03.12.2018

  • Forbrukerbeskyttelse


   I EU og EØS er det bare delvis felles regler for distansehandel og forbrukerbeskyttelse. Med forbrukerbeskyttelse menes både forbrukernes rettigheter ved kjøp og når det gjelder personvern.

   03.12.2018

  • Håndtering av persondata i EU/EØS


   For å fullføre en avtale om netthandel, trenger selgeren kjøperens informasjon som identifiserer hvem kjøperen er. Hvordan dere som selger behandler disse personopplysningene er regulert i strenge reg...

   03.12.2018

  • Betalingsløsninger


   Det vil være både gunstig og nødvendig å tilby ulike betalingsløsninger basert på kundens behov i ulike markeder. Sikre, enkle betalingsløsninger for kunden gir som regel mer salg.

   03.12.2018

  • Tvisteløsning


   Dessverre går ikke ting alltid etter planen. Derfor er det viktig å ha en plan for hvordan man på best måte kan løse konflikter. Dette vil spare deg tid, og gjøre det lettere om ting skulle gå galt.

   03.12.2018