Søk

 • Alle kategorier (5300)
 • Ansatt (746)
 • Nyhet (496)
 • Arrangement (246)
 • Tjenester (204)
  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Gjeldene valuta restriksjoner innebærer en grense på 250 000 EUR per dag per importør. Dette kan føre til vanskeligheter for greske selskaper å betale utenlandske leverandører. Kre...

   19.01.2018

  • Produktkrav


   Standarder Hellas er fullt medlem av ISO og CEN.  Hellas nasjonal standard organisasjon National Quality Infrastructure System. Immaterielle rettigheter Hellas er medlem av EPO (European Patent Office...

   19.01.2018

  • Vietnam hydropower


   On the occasion that Norwegian Energy Partners (NORWEP) is going to organize a Norwegian pavilion in the Seventh International Conference and Exhibition on Water Resources and Renewable Energy Develop...

   20.11.2017

  • Import- og handelsforhold


   Juridisk system Basert på engelsk angloamerikansk rett, men med vesentlige endringer innført med grunnlag i sedvanerett.

   19.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Kredittinformasjon Årsregnskap er tilgjengelig for følgende selskapsformer: S.P.A. (Societa per azioni) og S.R.L. (Societa Responiabilità Limitata). Informasjo...

   19.01.2018