Søk

 • Alle kategorier (7966)
 • Ansatt (731)
 • Nyhet (486)
 • Arrangement (301)
 • Tjenester (219)
  • Bør jeg beskytte idéen min?


   Patent? Designregistrering? Hemmelighold? Hva er rett for deg og din idé? På http://www.innovasjonnorge.no/ipr finner du informasjon om hva som er forskjellen på de ulike formene for beskyttelse og no...

   13.07.2016

  • Hvilken selskapsform skal jeg velge?


   Innovasjon Norge har ingen formelle krav til selskapsform, men vi anbefaler at man gjør en god vurdering av hvilken selskapsform man skal velge ved oppstart. Det kan være både kostbart og tidkrevende ...

   13.07.2016

  • Jeg er ferdig med markedsavklaring, hva gjør jeg nå?


   Dersom markedsavklaringen har gitt deg et godt grunnlag for å gå videre med din forretningside, anbefaler vi deg å ta kontakt med en rådgiver på ditt lokale Innovasjon Norge kontor for å diskutere vei...

   13.07.2016

  • Hvordan forholder jeg meg til MVA (merverdiavgift)?


   Innovasjon Norge kan ikke finansiere midlertidige kapitalutlegg som merverdiavgift (MVA). MVA kan dermed ikke godkjennes som en del av grunnlaget for tilskuddet. Til informasjon så godkjennes det frad...

   13.07.2016

  • Hvordan dokumentere markedsaksept?


   Markedsaksept kan dokumenteres ved for eksempel å vise til konkrete resultater fra markedsundersøkelser og kundeintervjuer, crowdfunding-kampanjer, eller ved å legge frem dokumentasjon på uttalelser e...

   13.07.2016

  • Hvordan og av hvem bekreftes prosjektregnskapet?


   Tilsagnsbrevet definerer hvilke kostnader som støttes i prosjektet. Vi trenger en bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører hvor de skriver at kostnadene er regnskapsført og anvendt i henhold til t...

   13.07.2016

  • Hvordan dokumentere nyhetsverdi?


   Når du har fått Markedsavklaringstilskudd, er ideen din vurdert som innovativ. Det kan likevel være smart å gjøre søk for å bli bedre kjent med konkurrentene slik at du kan posisjonere deg bedre i mar...

   11.07.2016

  • Hva skal sluttrapporten inneholde?


   Markedsavklaringstilskudd I sluttrapporten bør du få med en kort beskrivelse av de markedsaktiviteter som er gjennomført i prosjektet, på hvilken måte du har testet din idé/løsning og for hvilke kunde...

   11.07.2016