Søk

 • Alle kategorier (5300)
 • Ansatt (746)
 • Nyhet (496)
 • Arrangement (246)
 • Tjenester (204)
  • Slik kan du organisere prosessen


   Fase 1: Oppstart (1 måned) Forankre arbeidet i kommune og næring Måle status på områdene A og B Lage tiltaksplan fase 2 Fase 2: A-B (1-3 måneder) Besvare kravene i områdene A og B Måle status på områd...

   06.03.2013

  • Bærekraftige reisemål


   Trysil, Vega, Lærdal og Røros er de første fire destinasjonene som oppnådde Merket for bærekraftig reisemål.

   01.04.2011

  • Reiselivsundersøkelsen 2012


   Formålet med Reiselivsundersøkelsen 2012 var å få mer kunnskap om norske museers tilstedeværelse på nett og omfang av online salg, samt å måle interessen for å delta i et felles nettverk for økt synli...

   09.03.2015

  • HANEN på nett – Brukerundersøkelsen 2012


   Formålet var å få mer kunnskap om HANENs medlemmers tilstedeværelse på nett og omfang av online salg, samt deres samarbeid med lokale destinasjonsselskap og medlemskap i andre organisasjoner/nettverk....

   09.03.2015

  • Markedets behov for guidetjenester 2013


   Formålet med undersøkelsen var blant annet å få ny og bedre kunnskap om de viktigste kundegruppene og hvilke guidetjenester det er mest etterspørsel etter i dag og vil bli fremover.

   09.03.2015

  • Fisketurisme verdt millioner for lokalsamfunn


   Heldige fiskere tar med seg både fisk og gode opplevelser hjem, men de legger også fra seg mye penger underveis. En ny undersøkelse viser at fiskeres samlede forbruk av varer og tjenester bare i Hedma...

   25.02.2015