Søk

 • Alle kategorier (5448)
 • Ansatt (745)
 • Nyhet (499)
 • Arrangement (167)
 • Tjenester (228)
  • Om nettverket


   Nettverket er til for kommunene og eies av kommunene. I nettverket er også tett samarbeid med andre offentlige aktører, bedrifter, klynger, kunnskapsmiljøer, interesseorganisasjoner og andre aktuelle ...

   09.10.2018

  • Medlemskap


   Nettverket Smartbyene startet opp med medlemmer fra kommunene i KS Storbynettverk, men er nå åpent for alle byer og kommuner i Norge.

   09.10.2018

  • Råd om innovasjon og utvikling


   Har din bedrift ambisjoner om videreutvikling og vekst? Trenger dere en sparringspartner for å drøfte nye forretningsmuligheter? Vi kan tilby individuell rådgivning på innovasjonsprosess, forretningsm...

   26.11.2018

  • Samarbeid, klynger og nettverk


   Innovasjon foregår i økende grad i samspill mellom bedrifter, kunder, leverandører og kunnskapsmiljøer. Vi hjelper deg med å knytte kontakter,  bygge nettverk og øke kompetansen.

   26.11.2018

  • Finansiering for innovasjon og utvikling


   Trenger du finansiering til et lønnsomt prosjekt eller videreutvikling av din bedrift? Vi tilbyr lån, tilskudd og garantier til bedrifter i alle bransjer over hele landet.

   12.11.2018

  • Internasjonal profilering


   Vi bistår norske eksportbedrifter med å profilere seg internasjonalt gjennom messedeltagelser og delegasjoner, eller synlighet gjennom Visit Norway og The Explorer. 

   12.11.2018