Søk

 • Alle kategorier (4970)
 • Ansatt (970)
 • Nyhet (518)
 • Arrangement (290)
 • Tjenester (28)
  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Import av varer med verdi over 500 000 CFA må være registrert hos autorisert bank med kopi av importlisens. Proforma faktura må også fremvises sammen med impor...

   18.01.2018

  • Produktkrav


   Produktkrav angitt i nasjonalt regelverk eller krav til bruk av visse standarder kan ofte fremgå av vedlegg i en kjøpskontrakt. Dersom dette ikke er spesifisert i kontrakten, bør selgeren på annet vis...

   18.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Landets valuta, AED Dirham, er i prinsippet fullt konvertibel. Valutakursen beveger seg i forhold til USD innen visse rammer. Kredittinformasjon Tilgangen på i...

   19.01.2018

  • Produktkrav


   For enkelte varegrupper, særlig forbruksvarer, stilles ulike produktkrav, f.eks. oppfyllelse av visse standarder, eller merking av varer. I mange tilfeller er det hensiktsmessig å innhente informasjon...

   16.01.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Ingen spesielle krav til formular. Bør skrives ut og signeres i minst fire eksemplarer på engelsk eller arabisk. Fakturaen skal inneholde alle relevante opplysninger, se fullstendig liste i to...

   16.01.2018

  • Eksportkrav ut av Norge


   Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Vær oppmerksom på restriktive tiltak mot visse personer i lys av situasjonen i Egypt. Les mer på Lovdata.

   19.01.2018

  • Import- og handelsforhold


   Importrestriksjoner Alle importører må ha en "Import Card". Egypt har innført et Risikomanagementsystem hvor alle importerte varer kontrolleres ulikt i forhold til beskaffenhet, opprinnelsesland og mo...

   16.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner På grunn av høy inflasjon, devaluering og flytende valutakurs, introduserte den egyptiske regjeringen tidligere restriksjoner i form av terskler for overføringer til utlandet. Som ...

   19.01.2018