Søk

 • Alle kategorier (5300)
 • Ansatt (746)
 • Nyhet (496)
 • Arrangement (246)
 • Tjenester (204)
  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Overvåkning av valutamarkedet gjøres av Reserve Bank of Australia. Overstiger det ekvivalente beløpet på utenlandsk valuta 10.000AUD er det meldeplikt. Dette er et tiltak Australsk...

   22.01.2018

  • Produktkrav


   Det er spesielle produktkrav til enkelte produktkategorier: Matvareprodukter: Omfattende bestemmelser i Australian Food Standard Code. Maskiner, aparater, o.l.: Omfattende sikkerhets- og kvalitetsbest...

   22.01.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Handelsfaktura utstedes i en original og en kopi på engelsk. Fakturamalen UN layout key kan brukes. Faksimilieunderskrift aksepteres på kopien.  Frakt og forsikring fra den internasjonale dele...

   22.01.2018

  • Kina-pakke og workshops


   Ønsker du maksimal eksponering av ditt reiselivsprodukt i Kina? Da anbefaler vi Kina-pakken kombinert med workshops. Dette gir deg synlighet hele året både online og offline, samt mulighet til å møte ...

   09.07.2013

  • Markedsservice - salgsbesøk i Kina


   Å få plassert norske produkter og tjenester i distribusjonskanaler som kinesiske turoperatørene benytter er viktig. Personlig kontakt og direkte salgsmøter i dette markedet er avgjørende - og en anbef...

   16.07.2013

  • Workshops i Japan


   Workshops i Japan gir deg en utmerket mulighet til å presentere din bedrift og bygge nettverk med viktige beslutningstakere. For nykommere i det japanske markedet anbefaler vi at du prioriterer worksh...

   16.07.2013

  • Markedsservice og salgsbesøk i Japan


   I Japan oppfattes det å gjøre en innsats for å besøke en potensiell kunde som at selgeren er ivrig etter å gjøre forretninger og tolket positivt. Personlig kontakt med japanske turoperatører er en dør...

   16.07.2013

  • Korea-pakke og workshop


   Korea-pakken gir dine produkter synlighet i koreanske distribusjonskanaler. Pakken sikrer at din bedrift er godt inkludert i distribusjonskanalene.

   16.07.2013