Søk

 • Alle kategorier (4474)
 • Ansatt (761)
 • Nyhet (503)
 • Arrangement (442)
 • Tjenester (24)
  • Gründertelefonen


   Gründertelefonen er en gratis tjeneste for deg som har spørsmål knyttet til å starte en bedrift. Du får snakke med en av våre rådgivere om din forretningsidé, og får tips og råd til prosessen videre. ...

   15.11.2018

  • Startup Extreme


   Har du lyst til å møte ledende internasjonale oppstartsselskaper og potensielle investorer, og samtidig hoppe i fallskjerm, skydive og rafte? Da bør du melde deg på Startup Extreme.

   20.11.2018

  • Emax


   Er du mellom 18 og 25 år og ønsker å starte egen virksomhet? Har du lyst til å lære hvordan du utvikler en idé og dine lederegenskaper? Da bør du delta på Emax.

   20.11.2018

  • Oppstartlån


   Oppstartlån kan finansiere utvikling og forberedelser til vekst i selskapet. Lånet vil sammen med investorkapital kunne gi mer kapital til selskapet enn et tilskudd.

   12.11.2018

  • Presåkornfond


   Hensikten med Presåkornfond er å avlaste risiko og utløse private investeringer i tidlige faser. Fondet skal også bidra til raskere vekst ved å tilføre kompetent kapital. Investeringen skal gjøre opps...

   14.11.2018

  • Omstillingsmotor: Digitalisering


   Har din bedrift behov for økt kompetanse på digitalisering og avansert produksjon? Våre ledende klyngemiljøer deler sin kompetanse for å gi bedrifter bedre grunnlag for utvikling og fornyelse.

   12.11.2018

  • Opptak av nye klynger


   Samarbeider du med andre om utvikling innenfor et bestemt område, og ønsker litt ekstra fart på satsningen? Det finnes mange fordeler med samarbeidsbaserte utviklingsprosjekter, og vi støtter disse gj...

   12.11.2018

  • Bedriftsnettverk


   Har din bedrift vekstambisjoner og ønsker å realisere disse i samarbeid med andre bedrifter? Vi kan finansiere samarbeidet gjennom tjenesten Bedriftsnettverk.

   12.11.2018

  • Lavrisikolån


   Trenger din bedrift lån ut over private lån? Innovasjon Norge tilbyr finansiering for langsiktig kapitalbehov.

   20.11.2018