Søk

 • Alle kategorier (5188)
 • Ansatt (729)
 • Nyhet (487)
 • Arrangement (343)
 • Tjenester (221)
  • SMB-utvikling


   SMB-utvikling skal skape vekst i små- og mellomstore bedrifter (SMB) i omstillingsområdet. Verktøyet hjelper lokale bedrifter å utvikle og realisere nye og eksisterende forretningsmuligheter.

   19.09.2016

  • Videreføring av omstillingsarbeidet


   Senest to år før omstillingsperioden er over, bør kommunen starte prosessen med å opprette en  enhet eller et prosjekt for videreføring av omstillingsarbeidet.

   19.09.2016

  • Maler for god porteføljestyring


   Bevilgningsoversikt Mal for oversikt over prosjekter som har fått omstillingsmidler i perioden. Last ned mal for bevilgningsoversikt Porteføljerapport Mal for oppsummerende porteføljerapport. Last ned...

   19.09.2016

  • Maler for styrearbeid og -rapportering


   Fullmaktsreglement Mal for styrets delegering av fullmakter til styreleder og leder for omstillingsarbeidet. Last ned mal for Fullmaktsreglement Styreinstruks og instruks til leder for omstillingsarbe...

   19.09.2016

  • Maler for god prosjektledelse


   Prosjektmandat Mal for prosjektmandat Last ned mal Prosjektplan Mal for prosjektplan Last ned mal Statusrapport Hvordan skrive statusrapport for omstillingsprosjekter? Last ned rapportmal Sluttrapport...

   19.09.2016

  • SMB-utvikling: Forstudien


   I forstudien kartlegger prosjektleder vekstpotensialet og innsatsviljen til potensielle deltakerbedrifter og anbefaler hvilke bedrifter som bør få tilbud om å delta i forprosjektet.

   19.09.2016

  • SMB-utvikling: Forprosjektet


   Forprosjektet er analysefasen i SMB-utvikling. Analysen skal vurdere deltakerbedriftenes markedsposisjon og forutsetninger for vekst, deres interne kompetanse og kapasitet og eiernes langsiktighet og ...

   19.09.2016

  • Tilbudsinnbydelse: Veileder for innkjøp


   Mange av tiltakene og verktøyene i omstillingsarbeidet innebærer bruk av eksterne konsulenter. Innkjøp av konsulenttjenester med offentlige midler skal være basert på konkurranse.

   19.09.2016

  • Eigersund


   Konjunkturnedgangen i 2015 førte til at mange arbeidsplasser gikk tapt. En fjerdedel av befolkningen pendler ut av kommunen og utdanningsnivået er lavt. Med bakgrunn i dette fikk Eigersund omstillings...

   29.05.2018

  • Kragerø


   Kragerø har de siste årene opplevd store strukturelle endringer i næringslivet. Flere av kommunens industriarbeidsplasser er avviklet, noe som har ført til en nedgang i sysselsetting. I tillegg har Kr...

   29.05.2018