Søk

 • Alle kategorier (4575)
 • Ansatt (768)
 • Nyhet (509)
 • Arrangement (476)
 • Tjenester (25)
  • Håndtering av persondata i EU/EØS


   For å fullføre en avtale om netthandel, trenger selgeren kjøperens informasjon som identifiserer hvem kjøperen er. Hvordan dere som selger behandler disse personopplysningene er regulert i strenge reg...

   03.12.2018

  • Betalingsløsninger


   Det vil være både gunstig og nødvendig å tilby ulike betalingsløsninger basert på kundens behov i ulike markeder. Sikre, enkle betalingsløsninger for kunden gir som regel mer salg.

   03.12.2018

  • Tvisteløsning


   Dessverre går ikke ting alltid etter planen. Derfor er det viktig å ha en plan for hvordan man på best måte kan løse konflikter. Dette vil spare deg tid, og gjøre det lettere om ting skulle gå galt.

   03.12.2018

  • Logistikk ved netthandel


   At kunden opplever at logistikken fungerer og at varene blir levert som forventet er spesielt viktig ved netthandel. Når leveransene går som planlagt er det også en større sjanse for at kundene bestil...

   03.12.2018

  • Sjekkliste for netthandel


   Når dere selger varer via nettbutikk til andre land, må dere forholde dere til de lover og regler som gjelder i landet til kunden.

   03.12.2018