Søk

 • Alle kategorier (5169)
 • Ansatt (724)
 • Nyhet (489)
 • Arrangement (259)
 • Tjenester (237)
  • Fornybar energi i landbruket


   Har du planer om å bygge anlegg for produksjon av fornybar energi/bioenergi eller produsere flis til bioenergi? Vi gir tilskudd til investeringer, utredninger og kompetansetiltak. 

   25.11.2013

  • Tilskudd til gründere


   Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet? Har du planer om vekst for din nystartede bedrift? Vi kan hjelpe deg videre.

   26.02.2013

  • Kommersialiseringstilskudd


   Har du testet at det finnes et marked og er klar for kommersialiseringsfasen? I denne fasen er det to muligheter, enten kommersialiseringstilskudd eller oppstartlån. Vi kan gi deg tilskudd om prosjekt...

   26.02.2013

  • Markedsavklaringstilskudd


   Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet? Vi kan gi deg tilskudd for å teste om det finnes et marked for din løsning.

   26.02.2013

  • Investeringsfondene for Russland og Øst-Europa


   Har du planer om etablering i Russland og Øst-Europa? Har du behov for egenkapital? Trenger du en erfaren følgesvenn i et krevende terreng? Da kan vi bli din partner i prosjektet.

   18.10.2012

  • Klima- og miljøvennlig innenriks skipsfart


   Har din bedrift et spennende samarbeidsprosjekt innen maritim næring? Kan dette bidra til en mer miljøvennlig innenriks skipsfart? Se vår finansieringstjeneste rettet mot deg.

   05.09.2016