Søk

 • Alle kategorier (5185)
 • Ansatt (728)
 • Nyhet (487)
 • Arrangement (341)
 • Tjenester (221)
  • Produktkrav


   Standarder Nederland er fullt medlem av ISO og CEN. Nederlands nasjonale standard organisasjon Nederlands Normalisatie-instituut. Immaterielle rettigheter Nederland er medlem av EPO (European Patent O...

   19.01.2018

  • Produktkrav


   Standarder Østerrike er fullt medlem av ISO og CEN. Østerrikes nasjonale standard organisasjon Austrian Standards Institute (ASI). Immaterielle rettigheter Østerrike er medlem av EPO (European Patent ...

   05.02.2018

  • Import- og handelsforhold


   Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Endringer i lovsystemet blir gradvis introdusert på grunn av en bred demokratiseringsprosess i landet.

   19.01.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner.  Kredittinformasjon Det er lovpålagt å innlevere årsregnskap i Polen. Betalingsanmerkinger er offentlige. Åpen regning Forekommer og fungerer bra (14-60 dager)...

   19.01.2018