Søk

 • Alle kategorier (5188)
 • Ansatt (729)
 • Nyhet (487)
 • Arrangement (343)
 • Tjenester (221)
  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner, men betalingen må skje innen avtalt tid og senest 8 dager etter fristen er utløpt. Åpen regning Forskudd mest tilrådelig. Betalingsforsinkelser på to til tre m...

   19.01.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Utstedes i tre eksemplarer. Ingen spesielle krav til formular. Fakturaen må undertegnes for hånd. Fakturaerklæring Hvis fakturaen inneholder produkter som er berettiget til preferansetollbehan...

   19.01.2018

  • Fakta


   Slovak Republic   Landkode: SK Landrisiko: Risikogruppe 0. Tendens: Stabil.  Hovedstad: Bratislava Korrupsjonsindeks (CPI): 50 (2017). Tendens: Negativ. Tidssone: GMT + 1 timer   Arbeidsuke: Mandag - ...

   06.02.2018

  • Import- og handelsforhold


   Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Rettssystemet er modifisert for å overensstemme med kravene til OSCE og for å bukt med restene av Marxist-Leninistisk rettsteori og praksis.

   06.02.2018

  • Produktkrav


   Standarder Slovakia er fullt medlem av ISO og CEN. Slovakias nasjonale standard organisasjon er Slovak Office of Standards, Metrology and Testing. Immaterielle rettigheter Slovakia er med i av EPO (Eu...

   06.02.2018

  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Kredittinformasjon Kredittinformasjon er tilgjengelig og kan betraktes som god. "The Agency of the Republic of Slovenia for Public Legal Records and Related Se...

   06.02.2018