Søk

 • Alle kategorier (5300)
 • Ansatt (746)
 • Nyhet (496)
 • Arrangement (246)
 • Tjenester (204)
  • Bank Payment Obligation


   80-90 % av handel på tvers av grenser skjer i åpen regning. Åpen regning har mange fordeler for kjøper, men for selger er ikke denne typen transaksjon like ideell. Åpen regning er risikofylt, særlig o...

   03.10.2013

  • Vanskeligere tider for trege betalere?


   Trege betalere er vel noe som alle næringsdrivende har erfaring med. Problemet oppleves av mange som ekstra vanskelig å håndtere når det dreier seg om kunder i utlandet.

   02.05.2013

  • Remburs - hva er det og når brukes den?


   Internasjonal handel innebærer en rekke risikofaktorer, blant annet faren for ikke å få betalt. Har din bedrift råd til uteblitt betaling på forfall? Betalingsformen remburs gir sikker og rask betalin...

   13.08.2012

  • Nye rembursregler - UCP 600


   Omtrent hvert tiende år blir regelverket for remburs gjennomgått, og oppdatert til gjeldene praksis. Uoverensstemmelser i dagens regelverk, UCP 500 (Uniform Customs and Practice for Documentry Credits...

   05.04.2012

  • Agder


   Main intro her

   06.03.2017