Søk

 • Alle kategorier (5305)
 • Ansatt (746)
 • Nyhet (496)
 • Arrangement (247)
 • Tjenester (204)
  • Bærekraft, etikk og samfunnsansvar


   Vi skal bidra til at norsk næringsliv får styrket sin konkurransekraft internasjonalt.  Våre tjenester skal bidra til at å løfte de prosjektene som har størst nytte for samfunnet. Derfor er god forret...

   14.02.2015

  • Markedsorientering: Er du dyktig til å vinne kunder?


   Er du en av mange norske bedriftsledere som kan bli flinkere til å forstå dine kunder og deres behov? Se på vedlagte 7 spørsmål om markedsorientering for å finne ut om du har forbedringspotensial.

   12.03.2012

  • Landbruksbasert vekst og verdiskaping


   Er du tilbyder av lokalmat- og drikke, matopplevelser med lokal identitet, reiselivsopplevelser, Inn på Tunet, Innlandsfiske - eller er du en aktør innen reinnæringen? Da kan vi hjelpe deg med å vokse...

   25.11.2013

  • Tilskudd til innovativ bruk av tre


   Arbeider din bedrift med smarte løsninger i bruk av tre? Vi finansierer utviklingsprosjekter. Målet er økt verdiskapingen i bruk av tre og økt bruk av tre. Bruk av fornybart materiale fra skog kan bid...

   25.11.2013

  • Fiskefartøy og fiskerettigheter


   Vi kan bidra med finansiering til kjøp og bygging av fiskefartøy, og til utstyr og redskaper. Vi kan også hjelpe deg med finansiering av kvoter/rettigheter.

   25.11.2013

  • Fornybar energi i landbruket


   Har du planer om å bygge anlegg for produksjon av fornybar energi/bioenergi eller produsere flis til bioenergi? Vi gir tilskudd til investeringer, utredninger og kompetansetiltak. 

   25.11.2013

  • Investeringsfondene for Russland og Øst-Europa


   Har du planer om etablering i Russland og Øst-Europa? Har du behov for egenkapital? Trenger du en erfaren følgesvenn i et krevende terreng? Da kan vi bli din partner i prosjektet.

   18.10.2012