Søk

 • Alle kategorier (5187)
 • Ansatt (728)
 • Nyhet (487)
 • Arrangement (344)
 • Tjenester (221)
  • Helse og velferd


   Omfatter aktører som utvikler, produserer, distribuerer, leverer og eksporterer varer og tjenester til helseformål. Kan deles i undersegmentene legemidler, diagnostikk, medtech, helse-IKT og spesialis...

   04.11.2016

  • Kreativ næring og reiseliv


   Omfatter mulighetene som skapes i møtet mellom kreativ næring og reiseliv. Det omfatter bærekraftig økonomisk utvikling innen kunst, kultur, natur og fritidsaktiviteter. I tillegg inkluderer det arkit...

   04.11.2016