Søk

 • Alle kategorier (4575)
 • Ansatt (768)
 • Nyhet (509)
 • Arrangement (476)
 • Tjenester (25)
  • Vanylven


   Omstillingsperiode 2007–2013. Vannylven var preget av tap av arbeidsplasser og fraflytting. Målet var 100 nye arbeidsplasser, 100 flere innbyggere og 50 pendlere til kommunen. 

   26.09.2016

  • Ibestad


   Utfordringen til Ibestad var fraflytting og ensidig næringsliv. Målet var flere attraktive arbeidsplasserog en befolkningsnedgang redusert til 0.                 

   26.09.2016

  • Utstillere


   MATSTREIF  7.-8. september 2019     Følg oss på Flickr, Facebook, Instagram    Utstillere Matstreif  

   11.05.2016

  • Måsøy


   Omstillingsperiode 2013–2018. Måsøy kommune var preget av fraflytting, omstruktureringer i fiskerinæringen og høy arbeidsløshet. Målet er 60 nye arbeidsplasser og befolkningstall 1300.

   26.09.2016

  • Bindal


   Omstillingsperiode 2015-2020. Bindal var preget av konkurs av hjørnesteinsbedrift. Målet er 50 nye lønnsomme arbeidsplasser og en økning i både sysselsatte og innbyggere.  

   22.09.2016

  • Sunndal


   Omstillingsperiode 2007–2013. Sunndal var preget av et sviktende marked for aluminium og nedbygging ved smelteverket. Minst 400 arbeidsplasser forsvant. Målet var å skape minst 150 nye arbeidsplasser ...

   26.09.2016

  • Hva er Regional omstilling?


   Regional omstilling er en ekstraordinær innsats for kommuner eller regioner hvor det lokale næringslivet forvitrer eller forsvinner, og mange arbeidsplasser går tapt.

   27.09.2016

  • Søndre Land


   Omstillingsperiode 2010-. Kommunen hadde en skjev befolknings-sammensetning, mangel på kvalifisert arbeidskraft og bortfall av arbeidsplasser. Målet var 100 nye arbeidsplasser og 100 flere innbyggere ...

   26.09.2016

  • Meløy


   Omstillingsperiode 2012–2018. Meløy var sterkt preget av nedleggingen av REC Wafer og tap av 650 arbeidsplasser. Ekstraordinær bevilgning fra Stortinget. Målet er å etablere 400 arbeidsplasser og bli ...

   26.09.2016

  • Hurum


   Omstillingsperiode 2014–2019. Hurum sin utfordring er nedleggelser og tap av arbeidsplasser. Kommunen har store arealreserver og mange muligheter. Målet er å styrket næringsliv, bærekraft, økt kompeta...

   22.09.2016