Søk

 • Alle kategorier (5188)
 • Ansatt (729)
 • Nyhet (487)
 • Arrangement (343)
 • Tjenester (221)
  • Turistundersøkelsen 2013 (årsrapport)


   I 2013* brukte norske og utenlandske turister omtrent 42 milliarder kroner i forbindelse med sin reise til og i Norge. De aller fleste feriereisende er fornøyd med ferien sin, og mange av de utenlands...

   30.01.2014

  • Merkeprosessen


   Reisemål som skal kvalifisere for merket for bærekraftig reisemål har en lang prosess foran seg. For å jobbe effektivt bør du løse oppgavene i en gitt rekkefølge. Dette er vårt forslag.

   18.12.2013

  • Synlige og bookbare festivaler 2013


   Formålet med undersøkelsen var å kartlegge festivalenes tilstedeværelse på nett, deres bruk av digitale salgs- og informasjonskanaler og tilfredshet med egen presentasjon på visitnorway.com.

   09.03.2015

  • The Barents Tourism Feasibility Study 2014


   Denne undersøkelsen tar for seg  hvilke erfaringer operatører og agenter som selger reiser til Barentsregionen har, og ikke minst hvilke inntrykk de som ikke selger reiser til denne regionen har.

   09.03.2015

  • Turistfiske i sjø


   Denne rapporten er utarbeidet  av en partssammensatt arbeidsgruppe. Formålet har vært å gjøre en vurdering av mulige forvaltningstiltak overfor næringsvirksomhet basert på turistfiske i sjø.

   22.09.2014

  • Fisketurisme verdt millioner for lokalsamfunn


   Heldige fiskere tar med seg både fisk og gode opplevelser hjem, men de legger også fra seg mye penger underveis. En ny undersøkelse viser at fiskeres samlede forbruk av varer og tjenester bare i Hedma...

   25.02.2015