Søk

 • Alle kategorier (5188)
 • Ansatt (729)
 • Nyhet (487)
 • Arrangement (343)
 • Tjenester (221)
  • Internasjonal handel - Ta høyde for reell risiko


   Eksport betyr større muligheter, men også større risiko. Verden forandrer seg stadig. Daglige hendelser påvirker risikobildet i internasjonal handel. Hvilket risikobilde møter du som eksportør når din...

   10.03.2011

  • Internasjonal standard for Innovation Management


   Standarder finnes innenfor svært mange områder og brukes i mange ulike situasjoner i vårt samfunn. For å bygge ned tekniske handelshindringer arbeider man for å komme frem til felles internasjonale st...

   04.06.2015

  • Vanlige feil ved bruk av opprinnelsesregler


   I denne månedens tema ser vi nærmere på vanlige feil som oppstår når bedrifter utsteder opprinnelsesbevis. Kanskje får du svar på noen av dine spørsmål.

   01.07.2014

  • Telemark


   Sentralbord Telefon: 35 58 86 60 E-post: telemark@innovasjonnorge.no

   02.01.2013

  • Troms


   Sentralbord Telefon: 77 60 61 00 E-post: troms@innovasjonnorge.no

   02.01.2013

  • Tolltariffen - avgjørende i alle eksportsalg


   Hvorfor er det viktig å ha riktig tolltariffnummer på varen? Blant annet fordi import- og eksportkrav, samt tollsats avgjøres på bakgrunn av produktets tolltariffnummer.

   07.04.2011

  • Vest-Agder


   Sentralbord Telefon: 38 12 99 70 E-post: agder@innovasjonnorge.no

   02.01.2013

  • Tollprosedyrer i EU- hva gjelder for norske bedrifter?


   Norske bedrifter må tilpasse seg EUs tollprosedyrer ved leveranser i EU. I denne artikkelen vil vi se nærmere på endringer i muligheten til å benytte fortollingsrepresentant ved import til Sverige, kr...

   11.02.2011