Søk

 • Alle kategorier (5300)
 • Ansatt (746)
 • Nyhet (496)
 • Arrangement (246)
 • Tjenester (204)
  • Telemedisin på Sunnaas


   Liggesår er en vanlig komplikasjon etter ulykker. Det er plagsomt for pasientene og kostbart for sykehuset. Behandlingen kan ta flere måneder.

   30.05.2017

  • Tyinlam vinner pris


   Kjell Gudmund og Line Svien fra Vang i Valdres ønsker å bli en ledende leverandør av kvalitetskjøtt. I dag mottar de Bedriftsutviklingsprisen i landbruket for deres merkevarebygging av Tyinlam.

   27.09.2018

  • Uventet samboerskap


   Mange mennesker sliter med ensomhet og passivitet. Ulike grupper i samfunnet har også varierende behov for omsorg.

   30.05.2017

  • Sporingsteknologi – IntSpo AS


   Hvert år blir verdifullt utstyr borte fra norske sykehus. Til nå har sykehusene manglet systemer som kan si ifra om alt utstyret er på rett plass, eller om det har kommet på avveie. 

   30.05.2017

  • Norsk biovarme er konkurransedyktig


   - Norske biovarmeanlegg er lønnsomme og derfor en gyllen mulighet for landbruket. Det sier Kåre Gunnar Fløystad, som i sin mastergradsoppgave ved UMB har undersøkt 279 gardsvarmeanlegg støttet av Inno...

   28.06.2013

  • Strategigruppen i SKOG22


     Gunnar Olofsson (leder) Inlandsinnovation Olav Veum Norges Skogeierforbund Gaute Nøkleholm  NORSKOG Merete Furuberg Norges Bondelag/Norsk Bonde- og småbrukarlag Monica Grindberg Statskog SF Ha...

   19.12.2013

  • Lager strøm av overskuddsvarme


   Maskiner, motorer og mye annen menneskelig aktivitet produserer varme som et biprodukt. Hva om vi kunne bruke noe av denne varmen til å lage elektrisk strøm? Det er ideen bak CraftEngine.  

   01.06.2015

  • Tare er havets grønne gull


   Våren 2015 høstes den første avlingen i det som er et av Europas største anlegg for dyrking av tare utenfor Frøya. Tare er en bærekraftig ressurs som til nå har vært lite utnyttet i Norge, men som har...

   15.05.2015