Søk

 • Alle kategorier (4533)
 • Ansatt (768)
 • Nyhet (508)
 • Arrangement (477)
 • Tjenester (24)
  • EØS-midlene


   EØS-midlene gir norske bedrifter, forskningsinstitutter og offentlige aktører muligheten til å gjennomføre prosjekter i samarbeid med mottakerland i EU. Midlene kan finansiere felles utvikling, testin...

   14.11.2018

  • Eksportprogrammet Global Growth


   Innovasjon Norge arrangerer hvert år flere eksportprogrammer for grupper av bedrifter med samme målmarked. Vi vil hjelpe etablerte bedrifter med å redusere risikoen, åpne dører, og øke hastigheten for...

   20.11.2018

  • The Explorer


   Bli synlig Norges digitale utstillingsvindu for grønne og bærekraftige løsninger, der visjonen er å koble utenlandske aktører med norske løsninger.

   26.11.2018

  • Visit Norway


   Bli synlig gjennom Visit Norway. For norske reiselivsbedrifter, destinasjonsselskaper, transportører og turoperatører.

   26.11.2018

  • Internasjonal markedsutvikling


   Er du klar for å satse internasjonalt? Vi sparker i gang prosessen med en workshop over to samlinger hvor formålet er at du skal lande din internasjonale forretningsmodell og plan for markedsintroduks...

   30.11.2018

  • Eksportseminar


   En introduksjon til det praktiske du må kjenne til når du skal eksportere. Få overblikk over hvordan din bedrift kostnadseffektivt kan levere til nye markeder.

   27.11.2018

  • Bedriftsnettverk for landbruket


   Har din bedrift behov for hjelp til å styrke samarbeidet med andre bedrifter, skape tillit, identifisere felles utfordringer og interesser? Da har vi tjenesten for deg.

   29.11.2018

  • Vekstfinansiering


   Er du tilbyder av lokalmat- og drikke, matopplevelser med lokal identitet, reiselivsopplevelser, Inn på Tunet, Innlandsfiske - eller er du en aktør innen reinnæringen? Da har vi tjenester for deg.

   29.11.2018