Søk

 • Alle kategorier (4174)
 • Ansatt (763)
 • Nyhet (498)
 • Arrangement (360)
 • Tjenester (16)
  • Hva er en samfunnsmessig konsekvensanalyse?


   En samfunnsmessig konsekvensanalyse dokumenterer omstillingsområdets nærings- og sysselsettingsutvikling de seneste 10 årene og gir en prognose for utviklingen de kommende 10 år. Det er viktig at anal...

   26.09.2016

  • Verktøy og maler til bruk i fasen


   Startkurs INTRO-kurs Gjennomføringsfasen Styreseminar Programstatusvurdering SMB-utvikling Kompetanseprogram for handels- og servicenæringen Næringsvennlig kommune Omdømmebygging Maler for god portefø...

   29.09.2016

  • Februar 2018


   Markedsutviklingen i utlandet har vært positiv, og til dels bedre enn ventet, og norsk fastlandseksport økte med 10,6 prosent i februar.

   22.03.2018

  • Skalerbarhet


   En forretningsmodell som skal være rigget for vekst må være skalerbar. En skalerbar virksomhet vil si at man er i stand til å øke salgsvolum, helst internasjonalt, uten å påta seg nye investeringer el...

   02.01.2017

  • Eksport- og konjunkturutvikling


   Denne statistikken gir deg oversikten over norsk handel med utlandet, fordelt på fylke, sektor og varegruppe.     Kilde: SSB Den månedlige handelsstatistikken bygger på foreløpige beregninger fra Stat...

   27.08.2018

  • Eksportkreditt


   Eksportkreditt Norge tilbyr lån til selskaper fra hele verden som kjøper varer og tjenester fra norske bedrifter. Har du kjøpere i utlandet, kan Eksportkreditt Norge bidra med å dra i land viktige kon...

   03.12.2018

  • GIEK


   GIEK stimulerer til økt internasjonal handel og eksport ved å garantere for lån, investeringer eller produktleveranser. GIEK utsteder garantier til norske bedrifter, deres kunder og banker på vegne av...

   03.12.2018

  • GIEK Kredittforsikring


   GIEK Kredittforsikings produkter er for norske selskaper som selger sine varer  og tjenester i Norge og i utlandet på kreditter inntil 2 år. 

   03.12.2018

  • Drømmeløftet 2.0


   Vi kalte det Drømmeløftet, en nasjonal brainstorming der vi sammen identifiserte utfordringer og muligheter for norsk næringsliv. I Drømmeløftet 2.0 legger vi på analysen. Innovasjonstalen bygger på D...

   24.05.2016

  • HotJarTest


   Dette er en testside for HotJar.

   03.10.2017