Søk

 • Alle kategorier (5188)
 • Ansatt (729)
 • Nyhet (487)
 • Arrangement (343)
 • Tjenester (221)
  • Varemerkeregistrering


   Du kan varemerkeregistrere et kjennetegn og få eneretten til å bruke det på dine produkter eller tjenester. Denne eneretten kan du ha så lenge du betaler for og bruker den.

   22.02.2012

  • Domenenavn


   Et domene er en internettadresse til din virksomhet/merkevare som du kan søke om å registrere. Dette er en bruksrett, ikke en eiendomsrett.

   22.02.2012

  • Besøksordning for unge bønder i Nordland


   Er du under 35 år og har overtatt gård i løpet av de siste to årene? Da kan du få hjelp til å finne ut hvordan du best bør drifte gården din fremover.

   04.01.2013

  • Layouts


   Layout front cover rules   Layout front cover examples   Layout spread rules Layout spread examples

   29.08.2016

  • Innsats nr. 1 2015: Innovasjon og bærekraft


   Skal verden greie å bremse klimaendringene, er vi nødt til å finne mer bærekraftige løsninger. Uten et næringsliv som vil bidra til grønn vekst er det ikke mulig, men det er også viktig at politikere ...

   04.02.2015

  • Innsats nr. 2 2013: Risikokapital


   Det er vanskelig for dristige innovatører å finne risikovillig kapital i Norge i dag. I løpet av første halvår 2013 ble det investert knapt to millioner kroner som såkornkapital i norske selskaper, if...

   05.12.2013

  • Innsats nr. 2 2012: Ut i verden


   Gjør regjeringen nok for å møte global konkurranse, eller risikerer norske bedrifter å tape i nye vekstmarkeder? I årets andre nummer av Innsats tar vi opp tema internasjonalisering.

   15.10.2013