Søk

 • Alle kategorier (7966)
 • Ansatt (732)
 • Nyhet (485)
 • Arrangement (299)
 • Tjenester (221)
  • WTO


   Verdens Handelsorganisasjon, WTO, ble opprettet 1. januar 1995 og er en videreføring og utvidelse av samarbeidet innenfor GATT - The General Agreement on Tariffs and Trade.

   01.06.2012

  • IMF


   IMF (International Monetary Fund) er en internasjonal finansinstitusjon som ble etablert i 1946. Organisasjonens formål er å fremme stabil verdenshandel, et stabilt internasjonal finansielt samarbeid ...

   01.06.2012

  • OECD


   ”Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling” er en internasjonal organisasjon stiftet i 1960 og består i dag av flere industriland og fremvoksende økonomier. De fleste medlemslandene har en r...

   01.06.2012

  • Patent


   Et patent beskytter en konkret løsning på et teknisk problem, og gir deg en tidsbegrenset enerett til kommersiell utnyttelse av oppfinnelsen. Dette kan for eksempel være et produkt eller en prosess so...

   01.06.2012

  • Åndsverk


   Med åndsverk menes "litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform". Tre vilkår for å oppnå opphavnsbeskyttelse: - Frembringelse (må være "skap...

   01.06.2012

  • Importlisens


   En av de mest brukte former for importrestriksjonen er lisenser. Lisenssystemene han deles opp i følgende hovedgrupper: Innførselslisens kreves for de fleste varer Innførselslisens kreves for noen utv...

   01.06.2012

  • Omstendelige innførselsprosedyrer


   Enhver norsk eksportør må forholde seg til visse utførsels- og innførselsformaliteter. Det vil si at varene minimum må: • tollmessig klareres ut av Norge ved eksport • tollmessig deklareres inn i impo...

   01.06.2012

  • Subsidier, antidumping- og beskyttelsestiltak


   En konkurrerende bedrift i kjøpers hjemland som nyter godt av betydelige subsidier vil kunne svekke din bedrifts muligheter på det samme markedet. Innen EU og EØS har man et omfattende og strengt rege...

   01.06.2012

  • Islamsk rett


   Dette er et selvstendig rettssystem som er uløselig knyttet til islam, med Koranen som primærkilde for rettssreglene. I tillegg kommer den hellige bok om profeten Muhammeds handlinger og levesett; Sun...

   01.06.2012