Søk

 • Alle kategorier (7966)
 • Ansatt (732)
 • Nyhet (485)
 • Arrangement (298)
 • Tjenester (222)
  • Adresser


   Sør Sudansk representasjon i Norge: Embassy of the Republic of South Sudan Prinsessealléen 2, Postboks 307, 0213 Skøyen Telefon: 22 44 99 39 Telefax: 22 55 88 93 E-post: post@embrss-norway.org Hjemmes...

   21.02.2013

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen. Frihandelsområder Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og SACU trådte i kraft 01.05.2008. Avtalen mellom partene innebærer at industri...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i fire eksemplarer (en original og tre kopier) på engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Faktura...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid ved containertransport med skip Oslo - Sør-Afrika er 25-30 dager. Omfattende vei- og jernbanenettet med svært god kvalitet. Tollflyplasser Cape Town, Bloemfont...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner FN-sanksjonene mot Sudan er opphevet, men eksportører bør være klar over at USA opprettholder sanksjonene mot Sudan. Disse omfatter også amerikanske inn...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 sudansk pund Valutakode SDG Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Innførselslisensen må være godkjent av Central Bank of Sudan. Fare for valuta...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Det kreves samsvarssertifikat på omtrent alle produkter som skal eksporteres til Sudan, med unntak av militært utstyr og farmasøytiske produkter. Farmasøytiske produkter og me...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Adresser


   Sudansk representasjon i Norge: Embassy of the Republic of the Sudan Holtegaten 28 0355 Oslo Telefon:  21 39 63 60 Telefaks: 22 69 83 44 E-post: sudanembassy@sudanoslo.no Hjemmeside Norsk representasj...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Observatør World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Me...

   01.06.2012