Søk

 • Alle kategorier (7965)
 • Ansatt (732)
 • Nyhet (485)
 • Arrangement (299)
 • Tjenester (222)
  • APEC


   APEC ble opprettet i 1989 for å håndtere bedre effekten av gjensidig avhengighet i Stillehavsregionen og støtte fortsatt økonomisk vekst. Medlemsland Australia, Brunei, Canada, Chile, Fillippinene, Ho...

   01.06.2012

  • ASEAN


   ASEAN ble offisielt grunnlagt den 8. august 1967, ved signering av ”the Bangkok Declaration”. Medlemsland De fem opprinnelige medlemslandene Filippinene, Indonesia, Malaysia, Singapore og Thailand. Br...

   01.06.2012

  • CACM


   CACM var opprinnelig et økonomisk samarbeid fra 1960-årene. I 1984 trådte en overensstemmelse i kraft som endret tolltariffsystemene og de institusjonelle strukturene i CACM. Medlemsland Belize, Costa...

   01.06.2012

  • Transport og logistikk


   Generelt om transportforhold. Transittid fra Oslo til Bulgarsk hovedhavn er 20-25 dager. For skipninger som ikke går direkte til en bulgarsk havn, er Istanbul i Tyrkia eller Thessaloniki i Hellas vanl...

   01.06.2012

  • Adresser


   Bulgarias ambassade i Oslo: Republikken Bulgarias Ambassade Tidemands gate 11 0244 Oslo Telefon: 22 55 40 40 Telefaks: 22 55 40 24 E-post: bulgemb@online.no Hjemmeside Innovasjon Norge har kontor i So...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlige utførselsrestriksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på gjeldende regler innenfor sitt område. Utførselsdeklarasjon N...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 dansk krone = 100 øre. Valutakode DKK. Vanlig faktureringsvaluta DKK, NOK eller EUR. Valutakalkulator Bruk kalkulatoren til å beregne veiledende valutakurser. Landris...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Danmark er som medlem av EU omfattet av en lang rekke harmoniserte EU-krav til produkter. Dette gjelder så vel tekniske krav til produktene som krav som skal ivareta hensynet ...

   01.06.2012

  • Tollbehandling


   Generelt om tollbehandling. Fortolling og lagring EUs felles tollov gjelder ved innførsel til Danmark, og et felles regelverk er knyttet til tollprosedyrene ved innførsel som skal tas i bruk. EU har i...

   01.06.2012