Søk

 • Alle kategorier (7966)
 • Ansatt (731)
 • Nyhet (486)
 • Arrangement (301)
 • Tjenester (219)
  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på angloamerikansk rett og jødiske, kristne og muslimske religiøse lover. Leveringsbetingelser Vi anbefal...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Spesielle produktkrav gjelder for enkelte varer. - Farmasøytiske produkter; skal være registrert i Israel. - Leketøy; skal oppfylle spesielle sikkerhetskrav. - Husholdningsapp...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - israelsk hovedhavn er 15-20 dager. Velutbygget veinett. Beskjedent jernbanenett. Viss risiko forbundet med transport over palestinske ...

   01.06.2012

  • Adresser


   Israels representasjon i Norge: Embassy of the State of Israel Parkveien 35 0244 Oslo Postboks 534 Skøyen 0214 Oslo Telefon: 21 01 95 00 Telefax: 21 01 95 30 E-post: israel@oslo.mfa.gov.il Hjemmeside ...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Ja Mer bakgrun...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves ikke, men enkelte varegrupper er underlagt innførselsrestriksjoner. For mer informasjon om enkelt produkter, anbefales å kontakte tollmyndighet...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Kina krever forhåndsvarsling av varer før ankomst. Fem dokumenter må presenteres for kinesiske tollmyndigheter for å få tillatelse til import: - Søknadsskjema for regi...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Produktkrav som forutsetter bruk av visse standarder og krav om merking vil normalt framgå av den enkelte salgskontrakt. Spesielle produktkrav til blant annet matvareprodukter...

   01.06.2012