Søk

 • Alle kategorier (7966)
 • Ansatt (731)
 • Nyhet (486)
 • Arrangement (301)
 • Tjenester (219)
  • Betalingsforhold


   Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Vekslingskursen på Hong Kong dollar er koblet til kursen på USD. Kredittinformasjon God informasjonstilgang for børsnoterte selskaper. For andre selskaper er t...

   05.02.2018

  • Produktkrav


   Import av næringsmidler og farmasøytiske produkter skal godkjennes av myndighetene. Egne standardkrav for diverse leketøy. Standarder Hong Kong er korrespondentmedlem av ISO. Kong Kongs nasjonale stan...

   05.02.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Handelsfaktura utstedes i tre eksemplarer på engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Faksimileunderskrift aksepteres ikke.  Opprinelsesbevis  Kreves normalt ikke, men ved forespørsel e...

   05.02.2018

  • Fakta


   The Republic of Malta   Landkode: MT Landrisiko: Risikogruppe 0. Tendens: Stabil. Hovedstad: Valetta Korrupsjonsindeks (CPI): 55 (2016). Tendens: Stabil. Tidssone: GMT + 1   Arbeidsuke: Mandag - Freda...

   12.02.2018

  • Produktkrav


   Standarder Nederland er fullt medlem av ISO og CEN. Nederlands nasjonale standard organisasjon Nederlands Normalisatie-instituut. Immaterielle rettigheter Nederland er medlem av EPO (European Patent O...

   19.01.2018