Søk

 • Alle kategorier (7966)
 • Ansatt (732)
 • Nyhet (485)
 • Arrangement (298)
 • Tjenester (222)
  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i minst tre eksemplarer på engelsk eller tysk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Fakturaen må undert...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Må normalt tegnes i Bulgaria. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Det anbefales å bestemme dette i salgskontrakten for å unngå erstatningsansv...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Gods sendt sjøveien kommer inn over Daar es Salaam (Tanzania), Beira (Mosambique), Durban (Sør-Afrika) og Walvis Bay (Namibia). Veitransport viktigst innenlands, men mye ...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Forsikring skal være tegnet hos "Zambia State Insurance" eller annen registrert forsikringsfirma Forsikringssertifikate må fremskaffes av eksportør til b...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens er vanligvis ikke nødvendig. Forhåndsinspeksjon av varer Det foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. For visse typer varer gjelder spesielle lover og forskrifter. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kravene. Dette gjelder blant annet farmasø...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i minst fire eksemplarer på engelsk. Fakturamanualen UN layout Key kan brukes. Eksportør bør påføre en er...

   01.06.2012