Søk

 • Alle kategorier (7965)
 • Ansatt (732)
 • Nyhet (485)
 • Arrangement (299)
 • Tjenester (222)
  • Opprinnelsesbevis


   I frihandelsavtalene finnes det fire ulike opprinnelsesbevis som kan gi tollfordeler ved innførsel til en avtalepart: Varesertifikat EUR.1 Varesertifikat EUR-MED Fakturaerklæring Fakturaerklæring EUR-...

   01.06.2012

  • Opprinnelsesreglene - fremstillingsreglene


   Opprinnelsesreglene angir kriterier for hvordan en vare må produseres for at den skal få status som frihandelsvare. Reglene regulerer om det er tillatt å benytte råvarer/innsatsmaterialer fra tredjela...

   01.06.2012

  • Opprinnelsesregler - kumulasjon


   Europeisk kumulasjon: Systemet om europeisk kumulasjon trådte for de aller fleste landene i kraft 1. januar 1997. Selve ordet "kumulasjon" betyr i denne sammenheng "fri anvendelse". Det innebærer at v...

   01.06.2012

  • Opprinnelsesregler - drawback


   Drawback/tollrestitusjon er tilbakebetaling av toll som er betalt for importerte materialer som er benyttet i produksjonen av en vare som eksporteres. I de fleste frihandelsavtaler er det forbud mot b...

   01.06.2012

  • Opprinnelsesregler - krav


   For at opprinnelsesprodukter skal få tollfordelene i henhold til en frihandelsavtale må importøren fremsette krav om å få tollfordeler overfor sine tollmyndigheter. Dette gjøres i forbindelse med innf...

   01.06.2012

  • Kenya


   TableAndGraf

   01.06.2012