Søk

 • Alle kategorier (7965)
 • Ansatt (732)
 • Nyhet (485)
 • Arrangement (299)
 • Tjenester (222)
  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlige utførselsrestriksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på gjeldende regler innenfor sitt område. Utførselsdeklarasjon N...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 dansk krone = 100 øre. Valutakode DKK. Vanlig faktureringsvaluta DKK, NOK eller EUR. Valutakalkulator Bruk kalkulatoren til å beregne veiledende valutakurser. Landris...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Danmark er som medlem av EU omfattet av en lang rekke harmoniserte EU-krav til produkter. Dette gjelder så vel tekniske krav til produktene som krav som skal ivareta hensynet ...

   01.06.2012

  • Tollbehandling


   Generelt om tollbehandling. Fortolling og lagring EUs felles tollov gjelder ved innførsel til Danmark, og et felles regelverk er knyttet til tollprosedyrene ved innførsel som skal tas i bruk. EU har i...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Bør skrives ut i minst tre eksemplarer på engelsk. Se f...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Ferge- og båtforbindelsen Norge- Danmark fra blant annet Oslo, Larvik, Kristiansand og Stavanger. Velutbygget transportnett. Øresund-broen sørger for direkteforbindelse m...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen kjente bestemmelser. Emballasje EU har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandling av treemballasj...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Markedsforhold


   Landrisiko Risikogruppe 0, OECD. Tendens: Stabil. Korrupsjonsindeks Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 90 (2016). Tendens: Negativ.

   04.05.2016

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen, eller gjennom EUs TARIC. Fortolling og lagring Varer kan importeres midlertidig for bearbeiding, såkalt Aktiv foredling. Da betales ikk...

   01.06.2012